Efektīvi norvēģu valodas un biznesa kultūras apguves kursi

2016-03-02

Liels IT uzņēmums no Rīgas noslēdza sadarbības līgumu ar Norvēģijas uzņēmumu. Vietējam uzņēmumam bija attālināti jāapkalpo klienti no visas Norvēģijas. Latvijas uzņēmumam jau bija pieredze līdzīga veida sadarbībā ar ārvalstu uzņēmumu, taču kultūras, darba organizācijas un valodas atšķirību dēļ attīstīt sadarbību neizdevās.

Šoreiz uzņēmuma personāldaļa nolēma jaunajam projektam sagatavoties labāk un pasūtīja egoPERFECTUS norvēģu valodas kursus. egoPERFECTUS speciālisti, izmantojot egoTRACKING metodiku, noskaidroja valodas apmācību patiesos mērķus un ieguldāmos resursus. Noskaidrojās, ka Rīgas uzņēmums vēlas ne tikai iemācīt personālam norvēģu valodas pamatus, bet arī zināšanas par abu valstu kultūru atšķirībām. Taču lielās darba slodzes dēļ personāls varēja nodarbībām veltīt maz laika.

egoPERFECTUS sniedza savu priekšlikumu. Uz diviem mēnešiem Latvijā ieradās norvēģu valodas pasniedzējs, kuram šī valoda ir dzimtā. Pasniedzējs uzņēmuma darbiniekiem valodu mācīja viņu pusdienu pārtraukumā – nodarbības tika organizētas kā sarunas norvēģu un angļu valodās, kurās pasniedzējs stāstīja par norvēģu mentalitāti, paradumiem un saziņas kultūru. Divu valodu pielietojums atviegloja komunikāciju, turklāt šāda mācīšanās satuvināja kolektīvu. Tika izplānota arī mācību procesa noslēguma daļa – Norvēģijā un Latvijā tika noorganizēts komandas satuvināšanas pasākums, kura laikā katrs uzņēmums prezentēja savu valsti norvēģu valodā.

Uzņēmums egoPERFECTUS veiksmīgi atrisināja primāro uzdevumu un arī palīdzēja nostiprināt abu uzņēmumu stratēģisko sadarbību.