Individuāli valodu kursi

Mēs mācām dažādas svešvalodas Latvijā un ārvalstīs atbilstoši individuāliem, grupu vai uzņēmumu mērķiem. Ar egoTRACKING metodikas palīdzību mēs nosakām cilvēka, grupas vai uzņēmuma darbinieku vēlmes, efektīvāko mācību stilu un piedāvājam atbilstošākos individuālos valodu kursus.

Uzņēmuma egoPERFECTUS individuālie valodu kursi Rīgā vai citviet tiek izvēlēti, ņemot vērā izglītojamā unikālās īpašības, mērķus un mācīšanās stilu. Izmantojot oriģinālo egoTRACKING metodiku, tiek noskaidrotas cilvēka īstās vajadzības un mērķi, kas mudina mācīties valodas. Kad ir zināmi visi šie kritēriji, tiek izveidotas tiem atbilstošas individuālas mācību programmas, jo tikai personalizēti valodu kursi Rīgā vai citviet izglītojamajam palīdz apgūt to, kas viņam patiešām ir nepieciešams. Kursu laikā tiek īstenota divpakāpju sistēma, kas palīdz sasniegt vēlamo rezultātu optimālā laikā. Pasniedzējs pastāvīgi uzrauga mācību procesu, palīdz nostiprināt jaunās iemaņas un cenšas padarīt mācību procesu motivējošu. Vajadzīgo rezultātu sasniegt palīdz nepārtraukts darbs ar izglītojamo, viņam iegūstot pārliecību par savām zināšanām.

Tiem, kuri vēlas pilnveidoties, mēs organizējam angļu, vācu, itāļu, norvēģu, ķīniešu vai citu svešvalodu kursus. Tie pieejami gan individuāliem klientiem, gan grupām vai uzņēmumu darbiniekiem. Strādājot ar uzņēmumiem, mēs vispirms cenšamies izprast uzņēmuma specifiku un vajadzības, kas mudina tā darbiniekus mācīties valodas un pilnveidoties. Uzņēmumiem tiek piedāvāti gan vispārīgi, gan specializēti valodu kursi Rīgā un citviet, ņemot vērā uzņēmuma darbības jomu un mērķus (piemēram, vēlmi pilnveidot darbinieku radošumu vai iemaņas komandas darbā), kā arī izglītojamo ieņemamos amatus.

Individuālie valodu kursi tiek organizēt gan Latvijā, gan ārvalstīs – viss atkarīgs no izglītojamā vajadzībām, mērķiem un iespējām. Ļoti nozīmīga ir mācību vide un piemērotu izglītības speciālistu izvēle – arī tā ir daļa no personalizētas izglītības. Uzņēmums egoPERFECTUS piedāvās jūsu pilnveidei piemērotāko mācību veidu un vidi, piemēram, angļu valodai – vakariņas kopā ar pasniedzēju, kuram angļu valoda ir dzimtā, norvēģu valodai – grupas kurss kopā ar līdzīgas uzņēmējdarbības jomas vadītājiem, franču valodai – brauciens uz Parīzi.

Ar ko atšķiras egoPERFECTUS?


Standarta kursi

  • Standarta valodu kursi tiek uzsākti ar klienta valodas līmeņa noteikšanu un šim līmenim vislabāk atbilstošās grupas izvēli.
  • Kursos tiek izmantots standarta mācību materiāls un apmācību stils, kas var nebūt piemērots visiem izglītojamajiem – tas nav orientēts uz cilvēka īpašībām un individuālajiem valodas apguves mērķiem.
  • Šāda programma neveicina motivāciju un mācību efektivitāti, kas padara vēlamā rezultāta sasniegšanu sarežģītāku.

egoPERFECTUS kursi

  • Izmantojot egoTRACKING metodiku, tiek atklātas izglītojamā personīgās īpašības, rūpīgi noskaidrotas reālās vajadzības un izvēlēts klientam piemērotākais un efektīvākais personalizētas valodas apguves veids.
  • Valodu kursi sniegs ne tikai nepieciešamās valodas kompetences, bet arī pilnveidos personību, veicinās izaugsmi, paplašinās interešu loku, radīs motivāciju un pozitīvu attieksmi pret mācībām.
  • Valodu mācīšanās procesā tiek pielietota refleksija, kā arī tiek uzraudzīts mērķu sasniegšanas progress.

Vai jums ir jautājumi?

+371 673 34428

Personalizētas izglītības pakalpojumi

Augstākā izglītība ārzemēs


Profesionālas konsultācijas par augstāko izglītību ārzemēs. egoPERFECTUS speciālisti izmanto oriģinālu egoMAPPING metodiku, kas palīdz noskaidrot skolēnu un vecāku vajadzības un atrast piemērotākās augstākās izglītības iegūšanas iespējas labākajās ārvalstu universitātēs.

Vairāk

Semināri un pasākumi


egoPERFECTUS regulāri organizē izglītojošus seminārus un tikšanās, kuras vada mūsu ārzemju izglītības un karjeras konsultanti, kā arī sadarbībā ar ārzemju skolām un universitātēm - līderiem dažādās izglītības jomās. Reģistrējieties un sekojiet mūsu jaunumiem!

Vairāk

Karjeras tests egoCOMPASS


Karjeras testa egoCOMPASS unikālā metodika palīdz noteikt jūsu individuālo karjeras profilu un piemeklē vispiemērotākos mācību un specializācijas virzienus, kas nodrošinās maksimālu jūsu personīgo un profesionālo izaugsmi.

Vairāk

Individuāli valodu kursi


Mēs mācām dažādas svešvalodas Latvijā un ārvalstīs atbilstoši individuāliem, grupu vai uzņēmumu mērķiem. Ar egoTRACKING metodikas palīdzību mēs nosakām cilvēka, grupas vai uzņēmuma darbinieku vēlmes, efektīvāko mācību stilu un piedāvājam atbilstošākos individuālos valodu kursus.

Vairāk

Privātie pasniedzēji


Profesionāli mācību priekšmetu privātie pasniedzēji, izmantojot oriģinālo egoTRACKING metodiku, nosaka skolēnam pieņemamāko mācību stilu, motivāciju veicinošos faktorus un sagatavo konkrētajam skolēnam pielāgotu individuālu mācību programmu.

Vairāk

Vidējā izglītība ārzemēs


Profesionālu konsultantu pieredze, sadarbība ar prestižākajām vidusskolām visā pasaulē un egoMAPPING metodikas izmantošana ļauj mums piedāvāt skolēniem piemērotāko vidējo izglītību ārzemēs un apmaiņas programmas atbilstoši individuālajām īpašībām, spējām un vajadzībām.

Vairāk

Valodu nometnes ārzemēs


Valodu nometnes ārzemēs - tā ir iespēja apgūt valodu un vienlaikus pilnveidot savu personību. Mēs sadarbojamies ar pašiem labākajiem nometņu organizatoriem visā pasaulē un izmantojam egoMAPPING metodiku, lai piedāvātu vispiemērotāko nometni, kas palīdzēs bērniem un pusaudžiem pilnveidoties.

Vairāk