Karjeras tests

Oriģinālais karjeras tests egoCOMPASS ir veidots Lielbritānijā, un egoPERFECTUS ir tā vienīgie pārstāvji Latvijā. Tests palīdz atklāt klienta unikālās īpašības, intereses un piemērotākos specializācijas virzienus, kas nodrošinātu personīgās pilnveides iespējas.

Jaunas karjeras testa egoCOMPASS grupas 11. maijā (latviešu valodā) un 10. maijā (krievu valodā).
Sazinieties ar mums un uzziniet vairāk: 67334428, info@egoperfectus.lv!

 

Pareiza karjeras plānošana sākas ar sevis izzināšanu, proti, personības, vēlmju, spēju, talantu un vajadzību noskaidrošanu. Karjeras tests vislabāk atklāj personības tipu, piemērotākās darbības jomas, kurās cilvēks varēs pilnveidoties, kā arī viņa personīgos talantus. Šādu personības tipu un profesijas izvēles testu piedāvājums ir plašs, tāpēc vajadzētu izvēlēties tādu karjeras testu, kurš profesionāli novērtēs cilvēka spējas, sniegs oriģinālus ieteikumus un konkrētu profesionālo jomu sarakstu.

Šāds karjeras tests ir Lielbritānijā izveidotais egoCOMPASS.

Kam ir paredzēts karjeras tests egoCOMPASS?
Karjeras tests egoCOMPASS ir piemērots jauniešiem sākot no 15 gadu vecuma, kuri vēlas uzzināt, kādā profesijā viņi varēs kļūt par izciliem speciālistiem, kā arī pieaugušajiem, kuri vēlas mainīt savu profesionālo virzienu. Tests palīdzēs noteikt jūsu stiprās un vājās puses, kā arī izvēlēties sev piemērotāko profesionālo virzienu, kas ļaus veidot spožu karjeru nākotnē.

Kā norisināsies karjeras tests egoCOMPASS?
Testa ilgums – 4 stundas (rakstveidā). Testa izpildei ir stingri noteikumi: tas sākas no rīta un nedrīkst tikt pārtraukts vai pārcelts.

Karjeras tests sastāv no 2 daļām:

  • Pirmā daļa aizņem aptuveni 3 stundas un pārbauda spējas, kas ir pilnībā izveidojušās līdz 15 gadu vecumam un turpmākajā dzīvē paliek nemainīgas.
  • Otrā daļa atspoguļo šī brīža intereses. Šie rādītāji ar laiku var mainīties.

Vienā grupā – 6-8 cilvēki.

Tiek izvērtēti arī priekšmeti, kurus jaunietis mācās skolā, vai arī kāda izglītība jau ir iegūta (ja testu pilda pieaugušais).

Kādus rezultātus sniedz karjeras tests egoCOMPASS?

Pēc karjeras testa izpildes tiek saņemta 16 lappušu gara analīze, kas satur detalizētu informāciju par personības tipu un rakstura iezīmēm, kā arī karjeras koku un 12 piemērotāko profesiju sarakstu. egoCOMPASS karjeras tests parāda, kuras profesijas visprecizāk atbilst cilvēka unikālajām īpašībām un dotumiem, un kādā jomā viņš varētu pilnveidoties un kļūt par profesionāli.

Kad iegūti egoCOMPASS rezultāti, testa pildītāju personīgi konsultē profesionāls karjeras konsultants. Konsultācijas laikā tiek analizēti testa rezultāti, kā arī sniegti ieteikumi turpmākajai izglītībai (mācību priekšmetu izvēlē un personīgo spēju attīstīšanā), kurus īstenot palīdzēs egoPERFECTUS speciālisti.


Vai jums ir jautājumi?

Uzrakstiet mums
Jūsu datu konfidencialitāte un privātums ir mūsu galvenās vērtības. Kontaktinformācija, kuru jūs mums sniedzat, netiks nodota trešajām pusēm.

Ar ko atšķiras egoPERFECTUS?


egoPERFECTUS tests

  • egoCOMPASS karjeras tests tiek veikts individuāli ar katru klientu, nodrošinot ērtus apstākļus tā veikšanai.
  • Karjeras testa rezultāti tiek pārrunāti konsultācijā ar profesionālu karjeras konsultantu – karjeras konsultants rezultātus izskaidro, interpretē un sniedz reālus piedāvājumus un rīcības plānu turpmākai akadēmiskajai un personības pilnveidei.
  • Individuāls plāns palīdz mērķtiecīgi attīstīt izvēlētajai profesijai nepieciešamās iemaņas.

Standarta testi

  • Karjeras testi, kuri tiek pildīti masveidā lielās grupās vai internetā, sniedz tikai vispārīgus rezultātus – tie norāda iespējami piemērotu profesijas virzienu vai jomu.
  • Šādi testi nesniedz reālus piedāvājumus un ieteikumus tālākai izglītībai un veiksmīgai profesijas izvēlei.

Vai jums ir jautājumi?

+371 673 34428

Personalizētas izglītības pakalpojumi

Augstākā izglītība ārzemēs


Profesionālas konsultācijas par augstāko izglītību ārzemēs. egoPERFECTUS speciālisti izmanto oriģinālu egoMAPPING metodiku, kas palīdz noskaidrot skolēnu un vecāku vajadzības un atrast piemērotākās augstākās izglītības iegūšanas iespējas labākajās ārvalstu universitātēs.

Vairāk

Semināri un pasākumi


egoPERFECTUS regulāri organizē izglītojošus seminārus un tikšanās, kuras vada mūsu ārzemju izglītības un karjeras konsultanti, kā arī sadarbībā ar ārzemju skolām un universitātēm - līderiem dažādās izglītības jomās. Reģistrējieties un sekojiet mūsu jaunumiem!

Vairāk

Karjeras tests


Oriģinālais karjeras tests egoCOMPASS ir veidots Lielbritānijā, un egoPERFECTUS ir tā vienīgie pārstāvji Latvijā. Tests palīdz atklāt klienta unikālās īpašības, intereses un piemērotākos specializācijas virzienus, kas nodrošinātu personīgās pilnveides iespējas.

Vairāk

Individuāli valodu kursi


Mēs mācām dažādas svešvalodas Latvijā un ārvalstīs atbilstoši individuāliem, grupu vai uzņēmumu mērķiem. Ar egoTRACKING metodikas palīdzību mēs nosakām cilvēka, grupas vai uzņēmuma darbinieku vēlmes, efektīvāko mācību stilu un piedāvājam atbilstošākos individuālos valodu kursus.

Vairāk

Privātie pasniedzēji


Profesionāli mācību priekšmetu privātie pasniedzēji, izmantojot oriģinālo egoTRACKING metodiku, nosaka skolēnam pieņemamāko mācību stilu, motivāciju veicinošos faktorus un sagatavo konkrētajam skolēnam pielāgotu individuālu mācību programmu.

Vairāk

Vidējā izglītība ārzemēs


Profesionālu konsultantu pieredze, sadarbība ar prestižākajām vidusskolām visā pasaulē un egoMAPPING metodikas izmantošana ļauj mums piedāvāt skolēniem piemērotāko vidējo izglītību ārzemēs un apmaiņas programmas atbilstoši individuālajām īpašībām, spējām un vajadzībām.

Vairāk

Valodu nometnes ārzemēs


Valodu nometnes ārzemēs - tā ir iespēja apgūt valodu un vienlaikus pilnveidot savu personību. Mēs sadarbojamies ar pašiem labākajiem nometņu organizatoriem visā pasaulē un izmantojam egoMAPPING metodiku, lai piedāvātu vispiemērotāko nometni, kas palīdzēs bērniem un pusaudžiem pilnveidoties.

Vairāk