Privātie pasniedzēji

Profesionāli mācību priekšmetu privātie pasniedzēji, izmantojot oriģinālo egoTRACKING metodiku, nosaka skolēnam pieņemamāko mācību stilu, motivāciju veicinošos faktorus un sagatavo konkrētajam skolēnam pielāgotu individuālu mācību programmu.

Ļoti bieži bērniem un jauniešiem nepietiek ar skolotāju mācību stundās veltīto uzmanību un sniegtajām zināšanām. Taču šādu sadalījumu veicina vidējās izglītības iestādēs īstenotā standartizētā mācību programma. Tās ietvaros pēc vienas, vispārpieņemtas sistēmas, kas bieži ir novecojusi, tiek veidots mācību materiāls un uzdevumi, sagatavoti pārbaudes darbi un novērtēti skolēni.

Taču kopīgi pieņemtais mācību standarts nav piemērots visiem skolēniem, līdz ar to ne visi tā ietvaros spēj labi mācīties. To ietekmē fakts, ka katrs bērns ir unikāla personība ar savu izziņas un izpratnes veidu, atšķirīgu atmiņas darbību, informācijas apguves metodēm, motivācijas sistēmu un mācību stilu. Izanalizējot minētos faktorus, iespējams izveidot personīgo mācību plānu, balstoties uz individuālām personības īpašībām. Šāds plāns garantēs sekmīgu mācīšanos, ilgstošu motivāciju mācīties, kā arī palīdzēs sasniegt labākus rezultātus.

Uzņēmumā egoPERFECTUS strādājošie privātie pasniedzēji ir augsti kvalificēti pedagogi, kuri pārzina personalizētu mācību plānu izveidi, organizēšanu un īstenošanu. Viņi pasniedz galvenos mācību priekšmetus: latviešu, angļu, krievu, vācu un citas valodas, matemātiku, vēsturi, bioloģiju, ķīmiju, fiziku, ģeogrāfiju un datorzinības. Turklāt, ņemot vērā skolēna vajadzības, privātie pasniedzēji izveido integrētu mācību plānu, kas paredzēts, lai sagatavotos dažādu mācību iestāžu iestājeksāmeniem vai studijām ārzemēs.

Ar ko atšķiras egoPERFECTUS?


Mācības egoPERFECTUS

  • Uzņēmumā egoPERFECTUS kā privātie pasniedzēji strādā tikai speciālisti ar visaugstāko kvalifikāciju. Plānojot mācību procesu, tiek izmantota egoTRACKING metodika, kas ļauj noskaidrot skolēna akadēmiskos sasniegumus, pašreizējās vajadzības, motivāciju mācīties un to veicinošos aspektus.
  • Tāpat tiek noskaidrots, kāds mācību stils bērnam vai pusaudzim ir visefektīvākais, un kas spētu viņu ieinteresēt apgūstamajā priekšmetā. Pēc analīzes tiek izveidots izvēlētā priekšmeta mācīšanās veids un izplānots pats mācību process, kas būtu vispiemērotākais un atbilstošākais skolēna unikālajām īpašībām, un kas palīdzētu sasniegt vēlamo rezultātu.

Standarta mācīšanās

  • Privātie pasniedzēji palīdz bērniem sagatavoties stundām un pārbaudes darbiem vai uzlabot zināšanas konkrētā mācību priekšmetā. Parasti pasniedzējs neiedziļinās skolēnu mācīšanās stilā, motivācijas aspektos un personīgajās rakstura īpašībās.
  • Tiek izmantots standartizēts mācību materiāls un uzdevumi. Tas neveicina skolēnu interesi, nerada motivāciju mācīties, procesā netiek ņemta vērā skolēna unikālā personība, viņa izziņas un mācīšanās stils.

Vai jums ir jautājumi?

+371 673 34428

Personalizētas izglītības pakalpojumi

Personalizēta izglītība


Personalizēta izglītība – tas ir izglītības process, kura laikā cilvēks iegūst nepieciešamās zināšanas, lai spētu pilnībā izmantot savu personīgās izaugsmes potenciālu un sasniegtu izcilību. Pakalpojumi

Vairāk

Augstākā izglītība Vācijā


Iespēja iegūt augstāko izglītību, kas ir atzīta visā pasaulē!

Vairāk

Augstākā izglītība Itālijā


Modernas un avangardiskas studijas Itālijā – izmeklētām personībām!

Vairāk

Par mums


egoPERFECTUS ir taisnākais ceļš uz izcilību tiem, kuri ciena savu laiku un spēkus. Mēs sniedzam individuālas konsultācijas par izglītības iespējām cilvēkiem, kuri apzinās savus mērķus un vajadzības. Kā personalizētas izglītības līderis Latvijā, mēs spējam sasniegt vislabāko rezultātu: mūsu konsultanti ir augsta līmeņa profesionāļi personalizētas izglītības jomā, mēs izmantojam pašus jaunākos mācību materiālus un unikālas mācību metodes.

Vairāk

Standarta konsultācijas


Šādās konsultācijās skolēni paši izvēlas studiju programmas un universitātes, vai arī viņiem tiek piedāvātas tās universitātes, kas ir konsultējošo uzņēmumu sadarbības partneri. Konsultācijas laikā studentiem palīdz tikai nokārtot un nosūtīt iestāšanās dokumentus. Palīdzība profesijas, universitātes vai valsts izvēlē ir minimāla, un tas nereti ir par iemeslu nepabeigtām studijām, neapmierinātībai ar izglītības iestādi, zemām akadēmiskajām sekmēm un neatbilstoši izvēlētai profesijai, kurā jaunietis nevar pašrealizēties.

Vairāk

Augstākā izglītība Singapūrā


Augstākā izglītība Singapūrā ir piemērota uz inovācijām tendentām personībām, kas domā par savu nākotni!

Vairāk

egoPERFECTUS konsultācijas


egoMAPPING metodika palīdz atklāt skolēnam svarīgākos mērķus un vajadzības, kas mudina izvēlēties mācības ārzemēs. Ņemot vērā skolēna unikālo personību, viņa mērķus, akadēmiskās sekmes un talantus, speciālisti izvēlas piemērotāko augstākās izglītības ārzemēs variantu, kas vispusīgi atbildīs skolēna personīgās pilnveides mērķiem un palīdzēs sevi attīstīt.

Vairāk

Augstākā izglītība Jaunzēlandē


Studijas Jaunzēlandē – visaptveroša pieredze!

Vairāk

Pakalpojumi


egoPERFECTUS ir personalizētas izglītības tirgus līderis Latvijā. Tā ir vislabākā izvēle cilvēkam, kurš zina, ko vēlas, tiecas sasniegt savus mērķus un iegūt vai nostiprināt personīgo izcilību. egoPERFECTUS orientējas tikai uz personalizētu izglītību un konsultācijām, kā rezultātā piedāvā mācību programmas, kas precīzi atbilst katra indivīda vai uzņēmuma vajadzībām. Šeit strādā paši zinošākie konsultanti un pasniedzēji, tiek izmantoti visjaunākie mācību materiāli un oriģinālas metodikas.

Vairāk

Augstākā izglītība Dienvidāfrikas Republikā (DĀR)


Studijas eksotiskā valstī, kulturālās atšķirības un neaizmirstama pieredze!

Vairāk