Vidējā izglītība ārzemēs

Profesionālu konsultantu pieredze, sadarbība ar prestižākajām vidusskolām visā pasaulē un egoMAPPING metodikas izmantošana ļauj mums piedāvāt skolēniem piemērotāko vidējo izglītību ārzemēs un apmaiņas programmas atbilstoši individuālajām īpašībām, spējām un vajadzībām.

Kā notiek mūsu konsultācijas, un ko mēs piedāvājam?

 • Izmantojot unikālo egoMAPPING metodiku, mēs tiecamies noskaidrot patiesās klienta vēlmes un ieceres attiecībā uz svarīgo lēmumu – viņu bērna braucienu mācīties vidējās izglītības vai pamatizglītības programmā ārzemēs. Jau pirmajā konsultācijā mēs aicinām gan vecākus, gan jaunieti aktīvi iesaistīties mācību iestādes profila un piemērotākās mācību programmas noteikšanā. Cenšamies pēc iespējas precīzi noskaidrot jaunieša rakstura īpašības, esošās vai attīstāmās spējas, kā arī viņa talantus. Tas mums ļauj piemeklēt skolas un koledžas ārzemēs, kas visprecīzāk atbildīs mūsu klientu iecerēm.
 • Mēs sīki izvērtējam jaunieša esošos sasniegumus, akadēmiskos rezultātus, karjeras un personības profilu. Tas mums palīdz izstrādāt rīcības plānu efektīvai jaunieša sagatavošanai iestāšanās procesam viņam vispiemērotākajā skolā ārzemēs.
 • Mūsu mērķis ir sniegt pilnu informāciju saviem klientiem par iespējām iegūt vidējo izglītību dažādās pasaules valstīs, par programmu daudzveidību un to īpatnībām, plusiem un mīnusiem. Tas tiek darīts ar mērķi, lai mūsu klientiem būtu visa nepieciešamā informācija lēmuma pieņemšanai par valsti, mācību iestādi un programmu, kura visprecīzāk atbildīs viņu vēlmēm un iespējām, un kura palīdzēs sasniegt jauniešu nākotnes mērķus, palīdzēs viņiem augt akadēmiski, profesionāli un kā personībām.
 • Mēs cienām savu klientu laiku, tāpēc pilnībā uzņemamies visu iestāšanās procesa koordinēšanu un rūpes par visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, lai iestātos mūsu klientu izvēlētajās mācību iestādēs ārzemēs.
 • Mēs saskaņojam un organizējam iepazīšanās braucienus uz mūsu klientu izvēlētajām mācību iestādēm ārzemēs.
 • Mēs rūpīgi sagatavojam jauniešus testu nokārtošanai, iestājpārbaudījumu un interviju nokārtošanai ārzemju skolās, kas viņiem sniedz vairāk pārliecības un sniedz sekmīgu rezultātu.
 • Pēc apstiprinājuma par uzņemšanu skolā saņemšanas, mēs sīki to apspriežam ar klientu, palīdzam orientēties piedāvājuma detaļās un parakstīt līgumu ar izvēlēto mācību iestādi, kā arī pilnībā koordinējam sagatavošanās procesu pirms jaunieša aizbraukšanas mācīties: aizpildām medicīnas un aizbildniecības dokumentus, nokārtojam ar vīzu saistītās formalitātes, piemeklējam un palīdzam iegādāties skolas formu, iepazīstinām ar mācību priekšmetiem, organizējam pārlidojumus un dzīvošanu, u.c.
 • Visa iestāšanās procesa laikā mēs būsim viena tālruņa zvana vai e-pasta attālumā no mūsu klientiem, lai savlaicīgi atbildētu uz visiem aktuālajiem viņu jautājumiem, sniegtu visu svarīgo informāciju, kā arī reizēm vienkārši tāpēc, lai uzmundrinātu un mudinātu doties pretim panākumiem!
 • Pēc tam, kad mūsu klienti ir aizbraukuši mācīties, mēs priecājamies uzturēt ar viņiem kontaktu, atbildam uz jautājumiem, saņemam atgriezenisko saiti, palīdzam ar padomu un draudzīgu atbalstu. Tas mums ļauj ne tikai sekot līdzi mūsu studentu panākumiem, bet arī iegūt vērtīgas zināšanas un daudzpusīgu pieredzi, ar kuru pēc tam varam dalīties tālāk.

 

Vai esam jūs ieinteresējuši? Lūdzu, aizpildiet pieprasījuma formu labajā pusē vai zvaniet pa tālruni +371 67334428.


Vidējā izglītība ārzemēs ir iespēja skolēniem iegūt augstas kvalitātes vidējās izglītības diplomu un attīstīt spējas izvēlētajā jomā. Ārvalstīs iegūtai vidējai izglītībai ir vairākas priekšrocības, bet viens no svarīgākajiem aspektiem ir tas, ka ārvalstu izglītības sistēmas veidojušās desmitu vai pat vairāku simtu gadu laikā, līdz ar to tās raksturo stabilitāte un spēcīgas tradīcijas. Vidējā izglītība ārzemēs ir kvalitatīva, tajā teorija nav iedomājama bez prakses, katram skolēnam tiek veltīta individuāla uzmanība, turklāt jauniešiem tiek piedāvāts ļoti plašs interesantu ārpusskolas aktivitāšu klāsts. Piemēram, Lielbritānija, ASV, Kanāda, Šveice, Francija un Austrālija piedāvā ļoti augstas kvalitātes vidējo izglītību ar specializāciju mākslā vai kādā noteiktā sporta veidā. Tāpēc skolēni var apvienot akadēmisko izglītību ar citām ārpusstundu aktivitātēm.

egoPERFECTUS skolēniem piedāvā arī apmaiņas programmas ārzemēs. Šīs programmas tiek piedāvātas vidējās izglītības ārzemēs ietvaros un ir lieliski piemērotas tiem, kuri vēlas uzlabot savas svešvalodu zināšanas, labāk iepazīt izvēlēto valsti, mācoties tās vidusskolā vienu trimestri, semestri vai visu akadēmisko gadu. Apmaiņas programmas ārzemēs sniedz lieliskus apstākļus izvēlētās svešvalodas zināšanu padziļināšanai, ļauj iepazīt jaunu valsti un tās kultūru, turklāt tā ir lieliska izdevība attīstīt patstāvību un atrast jaunus vaļaspriekus.

Ārvalstu vidusskolā gūtā pieredze, kaut arī īslaicīga, ietekmē veiksmīgas karjeras veidošanu. Apmaiņas programma sniedz iespēju iepazīt citu kultūru un pusaudzim ir iespēja iepazīt un novērtēt sevi citā sociokulturālajā kontekstā. Šāda pieredze maina domāšanu, ļauj citādi uztvert iepriekšējo un pašreizējo vidi, kā arī audzina patstāvību un veido reālistisku skatījumu uz dzīvi. Ārvalstu izglītības sistēmas mudināts, jaunietis sāk pats apzināties savas spējas, vajadzības un vēlmes, tiecas īstenot savus mērķus akadēmiskajā un karjeras jomā, kā arī aktīvi nodoties saviem vaļaspriekiem. Tas ļauj nākotnē pēc skolas beigšanas izvēlēties sev patiesi piemērotu profesiju.

egoPERFECTUS pieredzējušie un profesionālie speciālisti konsultācijās par vidējās izglītības ārzemēs jautājumiem izmanto oriģinālo egoMAPPING metodiku, kas palīdz noskaidrot jaunieša vajadzības, izanalizēt iespējamos izvēles variantus un pieņemt gala lēmumu par piemērotāko vidējās izglītības iestādi. Uzņēmuma egoPERFECTUS piedāvāto skolu sarakstā iekļautas tikai tādas mācību iestādes no visas pasaules, kuras nodrošina augstu apmācību kvalitāti, tikai profesionālus pedagogus, kā arī daudz dažādu ārpusskolas aktivitāšu.

Ar ko atšķiras egoPERFECTUS?


Standarta konsultācija

 • Standarta konsultācijā tiek noskaidrotas tikai bērna akadēmiskās sekmes un ģimenes finansiālās iespējas.
 • Balstoties uz šo informāciju, tiek piedāvāti vairāki ārvalstu vidusskolu varianti, kuri ne vienmēr atbilst vecāku vēlmēm, skolēna personīgajām īpašībām un, iespējams, neizsacītajām vēlmēm, jo tās parasti netiek analizētas.
 • Šādā gadījumā nevar gaidīt īpaši augstus akadēmiskos sasniegumus vai skolēna motivāciju mācīties, ne arī atklāt un attīstīt viņa spējas.

egoPERFECTUS konsultācija

 • Izmantojot egoMAPPING metodiku, konsultācijā tiek noskaidrotas klienta īstās vēlmes un vajadzības iegūt vidējo izglītību ārzemēs. Jau pirmajā konsultācijā tiek aktīvi iesaistīti gan vecāki, gan bērni.
 • Uzņēmuma darbinieki aktīvi cenšas noskaidrot un saprast vecāku vajadzības un skolēnu personīgās īpašības, kā arī esošās un potenciāli attīstāmās spējas.
 • Šīs zināšanas palīdz piemeklēt un piedāvāt tādas augsti kvalificētas mācību iestādes vidējās izglītības ārzemēs ietvaros, kuras līdz tam netika izskatītas, taču kuras var izrādīties skolēnam vispiemērotākās, palīdzēt atklāt viņa unikālo personību un talantus, kā arī palīdzēt sasniegt lieliskus akadēmiskos rezultātus.

Vai jums ir jautājumi?

+371 673 34428

Personalizētas izglītības pakalpojumi

IELTS kursi


egoPERFECTUS piedāvā skolēniem un topošajiem studentiem lielisku iespēju maksimāli efektīvi sagatavoties IELTS eksāmenam!

Vairāk

Karjeras tests egoCOMPASS


Karjeras testa egoCOMPASS unikālā metodika palīdz noteikt jūsu individuālo karjeras profilu un piemeklē vispiemērotākos mācību un specializācijas virzienus, kas nodrošinās maksimālu jūsu personīgo un profesionālo izaugsmi.

Vairāk

Augstākā izglītība ārzemēs


Profesionālas konsultācijas par augstāko izglītību ārzemēs. egoPERFECTUS speciālisti izmanto oriģinālu egoMAPPING metodiku, kas palīdz noskaidrot skolēnu un vecāku vajadzības un atrast piemērotākās augstākās izglītības iegūšanas iespējas labākajās ārvalstu universitātēs.

Vairāk

Vidējā izglītība ārzemēs


Profesionālu konsultantu pieredze, sadarbība ar prestižākajām vidusskolām visā pasaulē un egoMAPPING metodikas izmantošana ļauj mums piedāvāt skolēniem piemērotāko vidējo izglītību ārzemēs un apmaiņas programmas atbilstoši individuālajām īpašībām, spējām un vajadzībām.

Vairāk

Vasaras angļu valodas nometne Druskininkos


Jau 16 gadus mēs organizējam aizraujošas un neaizmirstamas starptautiskās angļu valodas nometnes Druskininkos. Jauni draugi, piedzīvojumi, smiekli, spēles un angļu valoda – viss vienā! Vai spēj tam noticēt? Pavadi savas vasaras brīvdienas ar egoPERFECTUS un pilnveido savu angļu valodu nometnē “Cambridge Summer Super Camp”.

Vairāk

Valodu nometnes ārzemēs


Valodu nometnes ārzemēs - tā ir iespēja apgūt valodu un vienlaikus pilnveidot savu personību. Mēs sadarbojamies ar pašiem labākajiem nometņu organizatoriem visā pasaulē un izmantojam egoMAPPING metodiku, lai piedāvātu vispiemērotāko nometni, kas palīdzēs bērniem un pusaudžiem pilnveidoties.

Vairāk

Semināri un pasākumi


egoPERFECTUS regulāri organizē izglītojošus seminārus un tikšanās, kuras vada mūsu ārzemju izglītības un karjeras konsultanti, kā arī sadarbībā ar ārzemju skolām un universitātēm - līderiem dažādās izglītības jomās. Reģistrējieties un sekojiet mūsu jaunumiem!

Vairāk

Privātie pasniedzēji


Profesionāli mācību priekšmetu privātie pasniedzēji, izmantojot oriģinālo egoTRACKING metodiku, nosaka skolēnam pieņemamāko mācību stilu, motivāciju veicinošos faktorus un sagatavo konkrētajam skolēnam pielāgotu individuālu mācību programmu.

Vairāk