Personalizēta izglītība

Personalizēta izglītība – tas ir izglītības process, kura laikā cilvēks iegūst nepieciešamās zināšanas, lai spētu pilnībā izmantot savu personīgās izaugsmes potenciālu un sasniegtu izcilību.

Pakalpojumi

Kas ir personalizēta izglītība?

Personalizētu izglītību var raksturot kā izglītības modeli, kura programmas, mācību metodes un akadēmiskās stratēģijas ir orientētas uz izglītojamā individuālajām vajadzībām, interesēm un sociokulturālo fonu. Personalizētu izglītību varētu dēvēt par alternatīvu tradicionālajai izglītībai, kas šabloniski tiek piemērota visiem, neatkarīgi no mācīšanās stila, personiskajām īpašībām un prioritātēm. Tradicionālā mācīšanās notiek saskaņā ar vienotu izglītības stratēģiju, kas attiecas uz visiem attiecīgās grupas locekļiem bez izņēmuma. Savukārt, personalizēta izglītība balstās uz uzskatu, ka visam mācīšanās procesam, tā metodēm un stilam jābūt vērstiem uz izglītojamo un jāpielāgo katram individuāli. Galvenais personalizētas izglītības nolūks ir,veidojot mācību plānu un koordinējot tā procesus, padarīt individuālos izglītības mērķus par galvenajiem.

Kāds ir personalizētas izglītības ieguvums?

Ikviens cilvēks ir unikāls, ar atšķirīgām īpašībām un rakstura iezīmēm. Katrs no mums komunicē atšķirīgi, domā citādi, un katram piemīt savs mācīšanās stils. Līdz ar to mācību programma, kas pielāgota cilvēka unikālajām īpašībām, ir visefektīvākā, interesantākā un sniedz vislabākos rezultātus.
Slavenais izglītības zinātnes pētnieks Malkolms S. Noulzs (Malcolm S. Knowles) uzskata: lai mācīšanās būtu efektīva, ir svarīgi programmu pielāgot ne tikai izglītojamā personiskajām vajadzībām, bet arī viņa vecumam atbilstošajai sociālajai lomai. Ja mācību procesā tas tiek ņemts vērā, izglītojamajam rodas motivācija mācīties, kas piešķir šim procesam jēgu un ļauj sasniegt vēlamos rezultātus. Jāņem vērā, ka cilvēki vislabāk koncentrējas mācībām tad, ja skaidri apzinās šī procesa jēgu un ieguvumus, mācības uztver kā neatņemamu ikdienas sastāvdaļu un iespēju atrisināt konkrētus šķēršļus. Līdz ar to, radot izglītojamajā motivāciju un izvēloties vispiemērotāko mācīšanās stilu, vēlamo rezultātu var sasniegt daudz ātrāk un vieglāk.

Ar ko atšķiras personalizēta izglītība?

Personalizēta izglītība no vispārējās, diferencētās vai individuālās izglītības atšķiras ar savu holistisko pieeju mācību procesam. Tikai personalizētās mācību programmās tiek ņemtas vērā izglītojamā sajūtas, iedzimtā zinātkāre, jautājumi, bažas, un, protams, individuālie mērķi. Izglītojamā individuālās personības iezīmes un vajadzības nosaka viņa mācīšanās stilu, tāpēc viņš ne tikai piedalās mācību procesā, bet arī veicina izglītības attīstību.

Personalizētas izglītības elementi:

  • Izglītojamā profila izveide. Izglītības speciālisti noskaidro izglītojamā zināšanu stiprās un vājās puses, iepriekšējo mācīšanās pieredzi, izkristalizē patiesās vajadzības, mērķus un motivējošos aspektus. Tādā veidā tiek izveidots izglītojamā profils, pēc kura tiek piemeklēts piemērotākais apmācību risinājums.
  • Personalizētas mācīšanās stila izvēle. Balstoties uz izglītojamā personības iezīmēm, motivāciju un noteiktajiem mērķiem, katram tiek izvēlēts un pielāgots viņam vispiemērotākais mācīšanās stils un plāns.
  • Patīkamas atmosfēras un ērtas mācību vides veidošana. Mācību vide, laiks un izglītības speciālistu darba stils tiek izvēlēti atbilstoši izglītojamā mācīšanās stilam un vajadzībām.
  • Progresa novērtējums. Mācību procesa laikā tiek iezīmēti starpposmu mērķi un galējie mērķi. Mēs uzraugām un izvērtējam šo mērķu īstenošanu, kā arī sekojam līdzi tam, vai nav nepieciešams koriģēt esošos mērķus un noteikt jaunus.

 

Uz ko tiecas egoPERFECTUS?

Apvienojot labāko nozares speciālistu ilggadējo pieredzi un zināšanas, egoPERFECTUS ir pavēris durvis jaunam izglītības vilnim Latvijā, kurš mainīs līdzšinējos uzskatus par mācīšanu un mācīšanos. Mēs uzskatām, ka mūsdienu cilvēka panākumi nav atdalāmi no viņa individualitātes, oriģinalitātes un personīgās izcilības. Tikai personalizēta izglītība jums palīdzēs atklāt un attīstīt šīs lieliskās īpašības!

Vai jums ir jautājumi?

+371 673 34428

Personalizētas izglītības pakalpojumi

Personalizēta izglītība


Personalizēta izglītība – tas ir izglītības process, kura laikā cilvēks iegūst nepieciešamās zināšanas, lai spētu pilnībā izmantot savu personīgās izaugsmes potenciālu un sasniegtu izcilību. Pakalpojumi

Vairāk

Augstākā izglītība Vācijā


Iespēja iegūt augstāko izglītību, kas ir atzīta visā pasaulē!

Vairāk

Augstākā izglītība Itālijā


Modernas un avangardiskas studijas Itālijā – izmeklētām personībām!

Vairāk

Par mums


egoPERFECTUS ir taisnākais ceļš uz izcilību tiem, kuri ciena savu laiku un spēkus. Mēs sniedzam individuālas konsultācijas par izglītības iespējām cilvēkiem, kuri apzinās savus mērķus un vajadzības. Kā personalizētas izglītības līderis Latvijā, mēs spējam sasniegt vislabāko rezultātu: mūsu konsultanti ir augsta līmeņa profesionāļi personalizētas izglītības jomā, mēs izmantojam pašus jaunākos mācību materiālus un unikālas mācību metodes.

Vairāk

Standarta konsultācijas


Šādās konsultācijās skolēni paši izvēlas studiju programmas un universitātes, vai arī viņiem tiek piedāvātas tās universitātes, kas ir konsultējošo uzņēmumu sadarbības partneri. Konsultācijas laikā studentiem palīdz tikai nokārtot un nosūtīt iestāšanās dokumentus. Palīdzība profesijas, universitātes vai valsts izvēlē ir minimāla, un tas nereti ir par iemeslu nepabeigtām studijām, neapmierinātībai ar izglītības iestādi, zemām akadēmiskajām sekmēm un neatbilstoši izvēlētai profesijai, kurā jaunietis nevar pašrealizēties.

Vairāk

Augstākā izglītība Singapūrā


Augstākā izglītība Singapūrā ir piemērota uz inovācijām tendentām personībām, kas domā par savu nākotni!

Vairāk

egoPERFECTUS konsultācijas


egoMAPPING metodika palīdz atklāt skolēnam svarīgākos mērķus un vajadzības, kas mudina izvēlēties mācības ārzemēs. Ņemot vērā skolēna unikālo personību, viņa mērķus, akadēmiskās sekmes un talantus, speciālisti izvēlas piemērotāko augstākās izglītības ārzemēs variantu, kas vispusīgi atbildīs skolēna personīgās pilnveides mērķiem un palīdzēs sevi attīstīt.

Vairāk

Augstākā izglītība Jaunzēlandē


Studijas Jaunzēlandē – visaptveroša pieredze!

Vairāk

Pakalpojumi


egoPERFECTUS ir personalizētas izglītības tirgus līderis Latvijā. Tā ir vislabākā izvēle cilvēkam, kurš zina, ko vēlas, tiecas sasniegt savus mērķus un iegūt vai nostiprināt personīgo izcilību. egoPERFECTUS orientējas tikai uz personalizētu izglītību un konsultācijām, kā rezultātā piedāvā mācību programmas, kas precīzi atbilst katra indivīda vai uzņēmuma vajadzībām. Šeit strādā paši zinošākie konsultanti un pasniedzēji, tiek izmantoti visjaunākie mācību materiāli un oriģinālas metodikas.

Vairāk

Augstākā izglītība Dienvidāfrikas Republikā (DĀR)


Studijas eksotiskā valstī, kulturālās atšķirības un neaizmirstama pieredze!

Vairāk