Personas datu aizsardzības politika

SIA “egoPERFECTUS” personas datu aizsardzības politika

Ievads

Šīs personas datu aizsardzības politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Dati, ko mēs apstrādājam, ir atkarīgi no jūsu izmantotajiem pakalpojumiem. Mēs arī lūdzam sniegt datus, kad jūs ar mums sazināties tiešsaistē, sūtāt e-pasta vēstules vai zvanāt mums.

SIA “egoPERFECTUS” klientu datu apstrādi veic tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā, un tas, kādu informāciju jūs mums nododat, ir jūsu ziņā. Jūsu personas dati netiks glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams attiecīgās apstrādes darbības mērķim.

Mēs izmantojam jūsu datus, lai jums sniegtu nepieciešamos produktus un pakalpojumus, kā arī lai nodrošinātu to ērtu lietošanu. Tāpat mēs datus izmantojam, lai pilnveidotu savu produktu un pakalpojumu kvalitāti, veicot klientu aptaujas un piedāvājot tieši jums piemērotus pakalpojumus. Jūsu mums uzticētie personas dati ļauj jūs apkalpot, ņemot vērā jūsu vēlmes, kā arī sniegt individuāli pielāgotu atbalstu un konsultācijas. Jūs arī varat izvēlēties, vai šādu klienta pieredzi vēlaties.

Pārzinis un tā kontaktinformācija
Politikas piemērošanas sfēra
Personas datu apstrādes nolūki
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
Personas datu apstrāde
Personas datu aizsardzība
Personas datu saņēmēju kategorijas
Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem
Personas datu glabāšanas ilgums un pārnesamība
Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
Dati, kuru apstrāde izriet no Klienta līgumsaistībām ar Pārzini
Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
Saziņa ar Klientu
Komerciāli paziņojumi
Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
Citi noteikumi

Vai jums ir jautājumi?

+371 673 34428