Vadība | egoPERFECTUS
egoperfectus

Kontakti

 Vaļņu iela 5, Rīga
 (8-5) 249 8741
 +371 295 29995
 info@egoperfectus.lv
 I-V 9:00 – 18:00

PARAŠYKITE MUMS

Vadība 

Vadība ir ļoti daudzpusīga studiju joma, jo tā aptver finanšu ekonomiku un mārketingu. Tā ir ļoti praktiska un piemērojama visās dzīves jomās. Tie, kurus vadība vairāk interesē no teorētiskā viedokļa, var to pētīt dažādos pētījumos.

Daudzās augstskolās ir sava biznesa vai vadības skola, kas piedāvā lekcijas un seminārus, prezentācijas par projektiem un uzņēmējdarbības analīzi, kā arī grupu diskusijas. Pirmajā vadības studiju gadā apgūsi grāmatvedību, vadību, IT tehnoloģijas, uzņēmējdarbības vadību un analīzi, uzņēmējdarbības ekonomiku, uzņēmējdarbības vides analīzi, uzņēmējdarbības tiesības, uzņēmējdarbības statistiku, finanšu matemātiku, uzņēmējdarbības funkciju vadību, kā arī vadības, mārketinga, organizatoriskās un vadības sistēmas. Pamatojoties uz šīm vadības zināšanām, jūs varēsiet izvēlēties sev tīkamāko specializāciju

Vēlaties padomu par karjeru vai studijām ārzemēs? 

Rakstiet mums.

Iepazīstinām ar populārākajām specializācijām vadības jomā:

 • Organizatoriskā uzvedība. Tā ir starpdisciplināra vadības joma, kas apvieno socioloģiju, psiholoģisko komunikāciju un vadību. Izmantojot dažādas vadības stratēģijas un gadījumu izpēti, jūs varēsiet rast risinājumus dažādām problēmām, kas rodas organizācijās un uzņēmumos. Šajā specialitātē jūs apgūsiet teorētiskās zināšanas par organizācijas uzvedību un izstrādāsiet efektīvas vadības stratēģijas, kas veicina organizāciju panākumus praksē.
 • Stratēģiskā vadība. Šī specializācija vadības zinātnē aptver galvenos lēmumus, iniciatīvas un politiku, ko pieņem uzņēmuma vadītāji, lai vadītu savu organizāciju, ņemot vērā to ietekmi makroekonomiskās vides līmenī. Piemēram, uzņēmuma makroekonomisko vidi ietekmē tādi ārējie faktori kā klientu pieprasījuma pieaugums un konkurences priekšrocības. Izvēloties studēt šo specializāciju, jūs kļūsiet par profesionālu analītiķi un ekspertu makroekonomiskās vides, konkurences priekšrocību un stratēģisko lēmumu jautājumos.
 • Cilvēkresursu vadība. Šī specializācija ir saistīta ar personāla vadību organizācijās. Studiju laikā uzzināsiet, kā atlasīt darbiniekus, izstrādāt motivācijas sistēmu un plānot karjeras attīstības posmus. Šī specializācija aptver visas jomas, kas saistītas ar nodarbināmību, profesionālo attīstību un darba tiesībām.
 • Uzņēmumu sociālā atbildība. Šī ir viena no populārākajām jomām, kas aptver organizāciju ietekmi uz sabiedrību un vidi. Tā uzliek uzņēmumam pienākumu veikt savu darbību atbildīgi un izvairīties no kaitējuma videi, tostarp saviem darbiniekiem, preču vai pakalpojumu patērētājiem un ieinteresētajām personām. Tādējādi korporatīvā sociālā atbildība ir cieši saistīta ar uzņēmējdarbības ētiku, vides aizsardzību, pienācīgu attieksmi pret uzņēmuma darbiniekiem un dažādām iniciatīvām vai izglītības projektiem, lai veicinātu atbildīgu patēriņu un ētisku uzvedību.
 • Zīmola pārvaldība. Šī vadības specializācija ir saistīta ar uzņēmuma mārketingu, kura viena no sastāvdaļām ir zīmola pārvaldība. Tas ir būtiski, lai palielinātu uzņēmuma peļņu un realizētu tā potenciālu un iespējas.

Citas tikpat populāras specializācijas vadības jomā ir zīmolvedība un reklāma; uzņēmējdarbības kultūra; uzņēmējdarbības organizācija un politika; uzņēmējdarbības organizācija un politika; uzņēmējdarbības resursu vadība; uzņēmējdarbības konsultēšana; klientu apkalpošana; sabiedrisko attiecību vadība; ekonomika; finanšu vadība; globālā patērētāju kultūra; un vadības sistēmu vadība; uzņēmējdarbības inovāciju vadība; intelektuālā īpašuma pārvaldība; starptautiskais mārketings; vadība; loģistika un operāciju vadība; vadības grāmatvedība; mārketings; matemātika un vadība; riska pārvaldība; politika; produktu un pakalpojumu vadība; jaunuzņēmumu un uzņēmējdarbības vadība; vadības sistēmu modelēšana un virtuālo organizāciju vadība.

Veiksmīgi pabeidzot vadības studijas, jūs ne tikai lieliski izpratīsiet uzņēmējdarbības uzņēmumu vadības īpatnības, bet arī uzņēmējdarbības organizācijas pamatus, organizācijas resursu un cilvēkresursu vadību, uzņēmējdarbības stratēģijas, mārketingu un finanšu resursu pārvaldību. Ar šīm zināšanām varēsiet izvēlēties biznesa konsultanta, investīciju vadītāja, projektu vadītāja, biznesa analītiķa, biznesa analītiķa, darbības analītiķa, apdrošināšanas risku novērtētāja, aktuāra, finanšu vadības eksperta, investīciju baņķiera, datu analītiķa, produktu vadītāja, riska pārvaldības vadītāja, sociālo mediju vadītāja, biržas brokera, ilgtspējīgas attīstības konsultanta karjeru.

Šīs profesijas ir ļoti pieprasītas gan valsts, gan privātajā sektorā, dažādās nozarēs un uzņēmumos.

Kā notiek mūsu konsultācijas un kādus pakalpojumus mēs piedāvājam?

 • Kopā ar klientu mēs izvērtējam viņa vēlmes, ambīcijas, finansiālās iespējas, karjeras mērķus, iespējas izpildīt iestājprasības un daudz citu svarīgu kritēriju, kuri ļauj mums sniegt klientiem informāciju par viņiem vispiemērotākajām mācību iestādēm dažādās pasaules valstīs.
 • Mēs sniedzam saviem klientiem detalizētu informāciju par viņu izvēlētajām augstākās izglītības iestādēm ārzemēs un studiju programmām, mācību maksu, apmaksas kārtību, stipendijām un iespēju saņemt finansējumu, dokumentu iesniegšanas kārtību un iestāšanās noteikumiem, dzīvošanas iespējām, darba iespējām un citiem būtiskiem aspektiem.
 • Mēs pilnībā uzņemamies rūpes par visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, kas nepieciešami, lai iestātos mūsu klientu izvēlētajās mācību iestādēs ārzemēs, kā arī noformējam studiju pieteikumu.
 • Pārbaudīsim un rediģēsim Jūsu motivācijas un rekomendācijas vēstules, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināsim dokumentu tulkojumu angļu valodā.
 • Aizpildīsim pieteikuma veidlapas.
 • Palīdzēsim, ja Jums būs nepieciešama studenta vīza (piemēram, Austrālijā, ASV, Kanādā): sniegsim nepieciešamo dokumentu sarakstu un vīzas pieteikuma veidlapu, palīdzēsim aizpildīt medicīniskās pārbaudes dokumentus un iegādāties veselības apdrošināšanu.
 • Atradīsim Jums piemērotāko naktsmītni: reģistrēsim studentu hostelī vai mājoklī.
 • Atradīsim un iegādāsimies aviobiļetes par vislabāko cenu, lidojuma datumu un ilgumu vai atbilstoši jebkurām citām personiskām prasībām.
 • Sniegsim visu informāciju par darba iespējām un dzīvi izvēlētajā valstī.
 • Visa izglītības procesa laikā un uzturēšanās laikā valstī mēs labprāt atbildēsim uz jums aktuāliem jautājumiem.