Filoloģiskie pētījumi | egoPERFECTUS
egoperfectus

Kontakti

 Vaļņu iela 5, Rīga
 (8-5) 249 8741
 +371 295 29995
 info@egoperfectus.lv
 I-V 9:00 – 18:00

PARAŠYKITE MUMS

Filoloģiskie pētījumi

Filoloģija ir valodas izpēte, kurā tiek pētīta valoda, izmantojot dažādas disciplīnas (piemēram, vēsturi, politoloģiju u. C.), lai izprastu, kā valoda darbojas.

Pirmajā bakalaura studiju gadā apgūst vispārīgus ar valodu saistītus priekšmetus - semantiku un fonētiku. Vēlāk studenti specializējas sev interesējošā jomā.

Lai gan filoloģijas programmā lielāko daļu mācību darbu veido kursa darbs, ir arī universitātes un specializācijas, kurās ir nepieciešama datu vākšana un analīze, kā arī grupu vai individuālas prezentācijas. Ir arī specializācijas, kurās jums būs jāstrādā laboratorijā, veicot pētījumus, lai labāk izprastu, kā mēs izrunājam skaņas, kā strādā mūsu smadzenes, kad runājam, kā valodu ietekmē noteikti faktori utt.

Vēlaties padomu par karjeru vai studijām ārzemēs? 

Rakstiet mums.

Lūk, dažas populārākās filoloģijas (valodniecības) specialitātes.

Lietišķā valodniecība. Tā ir specializācija, kas tiek piemērota ar valodas lietojumu saistītām problēmām. Tā ir disciplīna, kas sagatavo svešvalodu skolotājus - cilvēkus, kuri palīdz mums saprast dažādus tekstus un audioierakstus, kas rakstīti valodā, kuru mēs nezinām.

Kognitīvā lingvistika ir zinātnes nozare, kas skaidro valodas psiholoģiskos procesus. Kurss ietver kognitīvās lingvistikas teorētiskās un lietišķās literatūras lasīšanu, izpratni un argumentētu diskusiju par to, kā arī patstāvīgus uzdevumus, kuros studenti mācās pielietot kognitīvās lingvistikas teorētiskos pamatprincipus valodas analīzē.

Salīdzināmā valodniecība. Šajā jomā tiek pētītas valodu līdzības un atšķirības, meklēta kopīgā izcelsme un pētīta etimoloģija. Tieši salīdzināmās valodniecības absolventi rekonstruē senās valodas un tulko mirušo valodu tekstus.

Semiotika ir modernās valodniecības nozare, kas pēta zīmju struktūras, kuras tiek izmantotas dažādās zīmju sistēmās - valodā, tekstos, arhitektūrā, mūzikā utt. Vienkāršāk sakot, semiotika saka, ka vārda (skaņas, attēla) nozīme ir atkarīga no konteksta, t.i., teksta struktūras.

Leksikogrāfija ir zinātne, kas nodarbojas ar valodas reģistrēšanu, piemēram, vārdu ierakstīšanu vārdnīcās. Leksikogrāfi meklē jaunus un ērtākus veidus, kā pierakstīt un atgūt reģistrēto valodu. Viņi arī pēta vārdu izcelsmi un to sākotnējo nozīmi.

Citas filoloģiskās specializācijas: semantika, sintakse, fonētika, fonoloģija, sociolingvistika, neirolingvistika, psiholingvistika, vēsturiskā lingvistika.

Dažas specifiskas profesijas, kurās nepieciešams filoloģijas grāds:

 • Svešvalodu skolotājs;
 • Leksikogrāfs;
 • Valodas redaktors;
 • Runas un valodas terapeits.

Darbs, kurā noderētu filoloģijas zināšanas:

 • Rakstnieks;
 • Redaktora palīgs;
 • Mārketinga vadītājs;
 • Sākumskolas skolotāja;
 • Bibliotekārs;
 • Sabiedrisko attiecību speciālists;
 • Sociālo aptauju apkopotājs;
 • Tulkotājs.

Kas pieņem darbā filoloģijas absolventus?

Visbiežāk filologus darbā pieņem komunikācijas, sabiedrisko attiecību, mārketinga uzņēmumi un skolas.

Lielākie filologu darba devēji:

 • Plašsaziņas līdzekļu organizācijām;
 • Izdevniecības uzņēmumi;
 • Mārketinga uzņēmumi;
 • Publiskā sektora uzņēmumi;
 • Juridisko pakalpojumu sniedzējiem;
 • Telekomunikāciju uzņēmumi;
 • Pamatskolas un vidusskolas;
 • Svešvalodu skolas.

Kā notiek mūsu konsultācijas un kādus pakalpojumus mēs piedāvājam?

 • Kopā ar klientu mēs izvērtējam viņa vēlmes, ambīcijas, finansiālās iespējas, karjeras mērķus, iespējas izpildīt iestājprasības un daudz citu svarīgu kritēriju, kuri ļauj mums sniegt klientiem informāciju par viņiem vispiemērotākajām mācību iestādēm dažādās pasaules valstīs.
 • Mēs sniedzam saviem klientiem detalizētu informāciju par viņu izvēlētajām augstākās izglītības iestādēm ārzemēs un studiju programmām, mācību maksu, apmaksas kārtību, stipendijām un iespēju saņemt finansējumu, dokumentu iesniegšanas kārtību un iestāšanās noteikumiem, dzīvošanas iespējām, darba iespējām un citiem būtiskiem aspektiem.
 • Mēs pilnībā uzņemamies rūpes par visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, kas nepieciešami, lai iestātos mūsu klientu izvēlētajās mācību iestādēs ārzemēs, kā arī noformējam studiju pieteikumu.
 • Pārbaudīsim un rediģēsim Jūsu motivācijas un rekomendācijas vēstules, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināsim dokumentu tulkojumu angļu valodā.
 • Aizpildīsim pieteikuma veidlapas.
 • Palīdzēsim, ja Jums būs nepieciešama studenta vīza (piemēram, Austrālijā, ASV, Kanādā): sniegsim nepieciešamo dokumentu sarakstu un vīzas pieteikuma veidlapu, palīdzēsim aizpildīt medicīniskās pārbaudes dokumentus un iegādāties veselības apdrošināšanu.
 • Atradīsim Jums piemērotāko naktsmītni: reģistrēsim studentu hostelī vai mājoklī.
 • Atradīsim un iegādāsimies aviobiļetes par vislabāko cenu, lidojuma datumu un ilgumu vai atbilstoši jebkurām citām personiskām prasībām.
 • Sniegsim visu informāciju par darba iespējām un dzīvi izvēlētajā valstī.
 • Visa izglītības procesa laikā un uzturēšanās laikā valstī mēs labprāt atbildēsim uz jums aktuāliem jautājumiem.