Fizikas studijas | egoPERFECTUS
egoperfectus

Kontakti

 Vaļņu iela 5, Rīga
 (8-5) 249 8741
 +371 295 29995
 info@egoperfectus.lv
 I-V 9:00 – 18:00

PARAŠYKITE MUMS

Fizikas studijas 

Pirmajā fizikas gadā tiek risinātas praktiskas problēmas un veikti eksperimenti, kā arī teorija un daudz sarežģītu matemātikas uzdevumu. Kursa sākumdaļā tiek aplūkota fizikas vēsture, principi un likumi, kā arī fiziķu biogrāfijas un slaveni darbi.

Vēlākajos kursos jūs apgūsiet vēl sarežģītāku matemātiku, mācoties modernās kvantu mehānikas teorēmas un risinot relativitātes teorijas problēmas. Jums būs jāizvēlas arī specializācija sev interesējošā jomā. Galvenie fizikas temati ir šādi: kvantu fizika, optika, elektrība un magnētisms, telpa un laiks, termodinamika, relativitāte, ģeofizika, astronomija un ģeoloģija.

Vēlaties padomu par karjeru vai studijām ārzemēs? 

Rakstiet mums.

Interesē fizika? Apskatiet jautro Youtube kanālu Minute Physics >>>

Dažas populāras specializācijas:

 • Elektrība un magnētisms. Šajos pētījumos detalizēti tiek pētīti elektrības un magnētisma likumi un mijiedarbība. Lekciju tēmas ietver elektrostatiku, magnetostatiku, līdzstrāvu, līdzstrāvas ķēdes un elektromotoru darbību.
 • Telpa un laiks ir mūsdienu fizikas nozare, kas izskaidro un skaidro telpas un laika principus. Jūs studēsiet relativitātes teoriju, risināsiet četrdimensiju ģeometrijas uzdevumus un uzzināsiet nedaudz par termodinamikas likumiem.
 • Termodinamika ir ķīmijas nozare, kas skaidro enerģijas plūsmas principus un pielietojumu. Jūs uzzināsiet par entropiju un mikroburstiem.
 • Kvantu fizikā jūs uzzināsiet par kvantu mehāniku, relativistisko Doplera efektu, Šrēdingera vienādojumu un kvantu skaitļiem, kurus jūs izmantosiet, lai atrisinātu dažādus fizikālus vienādojumus.
 • Kodolfizika ir fizikas nozare, kas pēta atomu kodolu un radioaktivitātes īpašības un mijiedarbību. Tā ir vērsta uz radioaktīvā starojuma un sabrukšanas pētījumiem.
 • Relativitāte - uzziniet vairāk par vispārējo relativitāti, telpiskā laika jēdzienu, tumšo matēriju, melnajiem caurumiem, gravitācijas viļņiem un relativitāti astrofizikā.
 • Ģeofizika ir zinātne, kas pēta Zemi caur fizikas prizmu. Vienkāršāk sakot, jūs pētīsiet, kā magnētisms, iekšējais siltums, radioaktivitāte un citi faktori vai procesi ietekmē mūsu planētu un tās klimatu, kā arī pētīsiet Zemes uzbūvi.

Daudzās universitātēs līdztekus fizikai var studēt astronomiju, matemātiku, ģeoloģiju vai elektrotehniku.

Fizikas absolventi var izvēlēties dažādas specialitātes. Iepazīstināsim jūs ar dažiem no tiem:

 • Aeronavigācijas inženieris ir cilvēks, kas projektē, izstrādā un apkalpo dažādus gaisa kuģus un satelītus, pat ieroču sistēmas. Šajā darbā liela uzmanība jāpievērš pētniecībai un datu analīzei, jo liela daļa darba ir saistīta ar esošo sistēmu drošības vai efektivitātes uzlabošanu un izmaksu samazināšanu.
 • Astrofiziķis ir cilvēks, kurš meklē atbildes uz jautājumiem par to, kā darbojas Visums, kā tas radies un kā tas ir mainījies. Tie ir cilvēki, kas meklē dzīvību ap tālām zvaigznēm un kartē jaunus debesu ķermeņus. Pētniecība un zinātne ir nozīmīga darba sastāvdaļa.
 • Mašīnbūves inženieris projektē un konstruē instrumentus, dzinējus, mašīnas un dažādas mehāniskās ierīces, kā arī veic to apkopi un remontu. Daži vairāk iesaistās projektēšanas un būvniecības procesā, bet citi izvēlas administratīvo un vadības darbu.
 • Seismologs - uzrauga Zemes seismisko aktivitāti, vāc un interpretē datus. Seismologi prognozē zemestrīču izcelsmi, risina seismiskās un mikroseismiskās zonēšanas problēmas.
 • Medicīnas fiziķis ir persona, kas izmanto fizikas zināšanas tādās medicīnas jomās kā radioterapija, diagnostiskā radioloģija, kodolmedicīna u. c. Šī persona ir atbildīga par pacientu aprūpes iekārtu kalibrēšanu, drošību, kvalitātes nodrošināšanu un kvalitātes kontroli, kā arī par jaunu iekārtu un metožu izstrādi, piemērošanu un optimizāciju.

Citas fizikas absolventiem piemērotas profesijas

 • Laboratorijas tehniķis,
 • Zinātnes žurnālists,
 • Arhitekts,
 • Pirotehnika,
 • Skaņas inženieris,
 • Nanotehnoloģijas,
 • pētnieks u. c.

Kas visbiežāk algo fiziķus?

 • Gaisa kuģu pārvaldības un tehniskās apkopes uzņēmumi;
 • universitātes un pētniecības laboratorijas;
 • Derīgo izrakteņu izpētes uzņēmumi;
 • Telekomunikāciju uzņēmumi.

Kā notiek mūsu konsultācijas un kādus pakalpojumus mēs piedāvājam?

 • Kopā ar klientu mēs izvērtējam viņa vēlmes, ambīcijas, finansiālās iespējas, karjeras mērķus, iespējas izpildīt iestājprasības un daudz citu svarīgu kritēriju, kuri ļauj mums sniegt klientiem informāciju par viņiem vispiemērotākajām mācību iestādēm dažādās pasaules valstīs.
 • Mēs sniedzam saviem klientiem detalizētu informāciju par viņu izvēlētajām augstākās izglītības iestādēm ārzemēs un studiju programmām, mācību maksu, apmaksas kārtību, stipendijām un iespēju saņemt finansējumu, dokumentu iesniegšanas kārtību un iestāšanās noteikumiem, dzīvošanas iespējām, darba iespējām un citiem būtiskiem aspektiem.
 • Mēs pilnībā uzņemamies rūpes par visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, kas nepieciešami, lai iestātos mūsu klientu izvēlētajās mācību iestādēs ārzemēs, kā arī noformējam studiju pieteikumu.
 • Pārbaudīsim un rediģēsim Jūsu motivācijas un rekomendācijas vēstules, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināsim dokumentu tulkojumu angļu valodā.
 • Aizpildīsim pieteikuma veidlapas.
 • Palīdzēsim, ja Jums būs nepieciešama studenta vīza (piemēram, Austrālijā, ASV, Kanādā): sniegsim nepieciešamo dokumentu sarakstu un vīzas pieteikuma veidlapu, palīdzēsim aizpildīt medicīniskās pārbaudes dokumentus un iegādāties veselības apdrošināšanu.
 • Atradīsim Jums piemērotāko naktsmītni: reģistrēsim studentu hostelī vai mājoklī.
 • Atradīsim un iegādāsimies aviobiļetes par vislabāko cenu, lidojuma datumu un ilgumu vai atbilstoši jebkurām citām personiskām prasībām.
 • Sniegsim visu informāciju par darba iespējām un dzīvi izvēlētajā valstī.
 • Visa izglītības procesa laikā un uzturēšanās laikā valstī mēs labprāt atbildēsim uz jums aktuāliem jautājumiem.