Ģeogrāfija | egoPERFECTUS
egoperfectus

Kontakti

 Vaļņu iela 5, Rīga
 (8-5) 249 8741
 +371 295 29995
 [email protected]
 I-V 9:00 – 18:00

PARAŠYKITE MUMS

Ģeogrāfija 

Ģeogrāfija ir zinātne, kas pēta pasauli ap mums un spēkus, kas to ietekmē. Jūs varat izvēlēties iedziļināties fiziskajā ģeogrāfijā, kur pētīsiet vides fiziskos procesus (klimats, zemestrīces, ģeoloģija, jūras dzīles), vai arī cilvēkģeogrāfijā, kur pētīsiet cilvēku izvietojumu un to ietekmi uz pasauli (tādi faktori kā iedzīvotāju skaits, kultūra, reliģija, globalizācija). Pirmā ir saistīta ar ģeoloģiju un Zemes izpēti, bet otrā ir cieši saistīta ar socioloģiju, antropoloģiju un politoloģiju.

Ģeogrāfijas bakalaura programma ir vairāk orientēta uz teoriju: lekcijas un semināri būs tava ikdiena. Dažas lekcijas, īpaši fiziskās ģeogrāfijas jomā, būs praktiskas. Novērtējumi gandrīz vienmēr būs eksāmeni vai kursa darbi, retāk - uz projektiem balstīti darbi.

Vēlaties padomu par karjeru vai studijām ārzemēs? 

Rakstiet mums.

Ļoti smieklīgi youtube kanāls  par ģeogrāfiju >>>

Vairākas ģeogrāfijas nozares:

 • Kultūrģeogrāfija ir plaša nozare, kas pēta tautu paražas un tradīcijas, to izcelsmi, izzušanu un saikni ar pasauli. Šeit jūs aplūkosiet, kā globalizācija un migrācija ietekmē nāciju, tās kultūru, valodu un reliģiju.
 • Vides ģeogrāfija pēta klimata, ainavas, jūras līmeņa izmaiņas un to ietekmi uz dabu un sabiedrību. Tā ir disciplīna, kas cenšas rast atbildes uz tādiem jautājumiem kā, piemēram, kā pareizi sadalīt dabas resursus, izvairīties no kaitējuma ekosistēmām un paredzēt dabas katastrofas, piemēram, cunami, viesuļvētras, vulkānu izvirdumus un zemestrīces.
 • Ledājzinātne ir fiziskās ģeogrāfijas nozare, kas pēta ledājus un to, kā to kušana ietekmē pasauli ap mums.
 • Vēsturiskā ģeogrāfija pēta, kā mainījušās ainavas, klimats un valstu robežas. Tā ir joma, kas pēta dabiskos procesus, kuri izraisa noteiktus vides apstākļus, un var noteikt atkārtojošos likumsakarības.
 • Hidroloģija ir vēl viena fiziskās ģeogrāfijas nozare. Tā pēta ūdeni, jo īpaši tā kvalitāti, sadalījumu, apriti un izmantošanu. Tā ir atbildīga par ūdens attīrīšanas sistēmām, kanālu būvniecību, hidroelektrostaciju, ūdens attīrīšanas iekārtu, plūdu prognozēšanas un pretplūdu aizsardzības sistēmu projektēšanu.
 • Politiskā ģeogrāfija skaidro attiecības starp politiku un fizisko vidi. Tas var ietvert tādus jautājumus kā derīgo izrakteņu izmantošana, vides aizsardzība, dažādu urbanizācijas likumu piemērošana vai palīdzība teritoriālās sadales problēmu risināšanā.
 • Iedzīvotāju ģeogrāfija pēta iedzīvotāju blīvuma, vecuma un reliģiskās pārliecības atšķirīgo sadalījumu. Šajā zinātnē tieši aplūkotie jautājumi ietver migrācijas modeļus un demogrāfiskos rādītājus. Šajā jomā liela uzmanība tiek pievērsta statistikas datu analīzei.
 • Urbanizācija ir ģeogrāfijas nozare, kas tuvāk aplūko pilsētu profilus. Tajā aplūkoti dažādi mūsdienu pilsētu pārvaldības un iedzīvotāju tiesību aspekti. Tajā aplūkots plašs pilsētvides jautājumu loks, sākot no transporta, izglītības un veselības aprūpes sistēmas līdz pat atpūtai un darbavietu sadalei. Tajā aplūkoti risinājumi gaisa piesārņojuma un noziedzības problēmām.

Citas specializācijas:

 • Biogeogrāfija;
 • Klimata pārmaiņas;
 • Attīstības ģeogrāfija;
 • Ekoloģija;
 • Ģeomorfoloģija;
 • Veselības ģeogrāfija;
 • Valodu vai reliģijas ģeogrāfija;
 • Migrācija;
 • Tūrisma ģeogrāfija utt.

Vairākas karjeras iespējas:

 • Kartogrāfija ir kartogrāfijas nozare, kas ietver karšu un dažādu diagrammu, kas tās paskaidro, izveidi. Mēs runājam par dažādām kartēm, ne tikai teritoriālajām kartēm. Tās ietver iedzīvotāju skaita, noziedzības, dabiskā pieauguma, urbanizācijas un to skaidrojumu kartes.
 • Pilsētplānošana ir profesija, kas palīdz pilsētām augt un labāk savienoties, ņemot vērā vidi, tiesību aktus un nākotnes izaicinājumus. Kā samazināt satiksmes sastrēgumus, kur izvietot zaļās zonas, kur izvietot sabiedriskā transporta centrus - ar šiem jautājumiem pilsētplānotāji strādā katru dienu.
 • Vides speciālisti ir profesionāļi, kas var palīdzēt jums atrisināt gaisa piesārņojuma, ūdens piesārņojuma un atkritumu apsaimniekošanas problēmas.

Karjera

 • Kartogrāfs;
 • Vides aizsardzības speciālists;
 • Pilsētvides attīstības koordinators;
 • Ainavu dizainers,
 • Dabas aizstāvis;
 • Tūrisma menedžeris;

Kas visbiežāk pieņem darbā ģeogrāfus?

 • Pašvaldības;
 • Skolas un universitātes;
 • Vides aizsardzības uzņēmumi;
 • Būvniecības uzņēmumi;
 • sakaru uzņēmumi.

Kā notiek mūsu konsultācijas un kādus pakalpojumus mēs piedāvājam?

 • Kopā ar klientu mēs izvērtējam viņa vēlmes, ambīcijas, finansiālās iespējas, karjeras mērķus, iespējas izpildīt iestājprasības un daudz citu svarīgu kritēriju, kuri ļauj mums sniegt klientiem informāciju par viņiem vispiemērotākajām mācību iestādēm dažādās pasaules valstīs.
 • Mēs sniedzam saviem klientiem detalizētu informāciju par viņu izvēlētajām augstākās izglītības iestādēm ārzemēs un studiju programmām, mācību maksu, apmaksas kārtību, stipendijām un iespēju saņemt finansējumu, dokumentu iesniegšanas kārtību un iestāšanās noteikumiem, dzīvošanas iespējām, darba iespējām un citiem būtiskiem aspektiem.
 • Mēs pilnībā uzņemamies rūpes par visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, kas nepieciešami, lai iestātos mūsu klientu izvēlētajās mācību iestādēs ārzemēs, kā arī noformējam studiju pieteikumu.
 • Pārbaudīsim un rediģēsim Jūsu motivācijas un rekomendācijas vēstules, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināsim dokumentu tulkojumu angļu valodā.
 • Aizpildīsim pieteikuma veidlapas.
 • Palīdzēsim, ja Jums būs nepieciešama studenta vīza (piemēram, Austrālijā, ASV, Kanādā): sniegsim nepieciešamo dokumentu sarakstu un vīzas pieteikuma veidlapu, palīdzēsim aizpildīt medicīniskās pārbaudes dokumentus un iegādāties veselības apdrošināšanu.
 • Atradīsim Jums piemērotāko naktsmītni: reģistrēsim studentu hostelī vai mājoklī.
 • Atradīsim un iegādāsimies aviobiļetes par vislabāko cenu, lidojuma datumu un ilgumu vai atbilstoši jebkurām citām personiskām prasībām.
 • Sniegsim visu informāciju par darba iespējām un dzīvi izvēlētajā valstī.
 • Visa izglītības procesa laikā un uzturēšanās laikā valstī mēs labprāt atbildēsim uz jums aktuāliem jautājumiem.