Matemātika | egoPERFECTUS
egoperfectus

Kontakti

 Vaļņu iela 5, Rīga
 (8-5) 249 8741
 +371 295 29995
 info@egoperfectus.lv
 I-V 9:00 – 18:00

PARAŠYKITE MUMS

Matemātika 

Matemātika ir mums visapkārt ikdienā, tāpat kā valoda. Tā ir zinātne, kas pēta formas, kvantitātes un izkārtojuma loģiku.  Matemātiskās teorijas ir pamatā citām eksaktajām, dabas un sociālajām zinātnēm - fizikai, datorzinātnēm, ekonomikai un citām.

Matemātikas programma apvieno tīro (teorētisko) un lietišķo matemātiku. Dažās universitātēs šīs divas matemātikas daļas pat ir nodalītas atsevišķās studiju jomās. Pirmajā gadā daudz laika tiks veltīts matemātikas pamatjomām: algebrai, kompleksajiem skaitļiem, diferenciālajiem vienādojumiem, ģeometrijai, skaitļu teorijai, varbūtību teorijai un statistikai. Vēlākajās klasēs matemātika tiek mācīta specializētā veidā, bieži apvienojumā ar citiem mācību priekšmetiem, piemēram, uzņēmējdarbības vadību, datorzinātnēm, ekonomiku, finansēm, fiziku un statistiku.

Kursa laikā jūs ne tikai apgūsiet teoriju, bet arī iemācīsieties izmantot matemātiskās metodes, rīkus un tehnisko valodu. Jūs iemācīsieties arī analizēt lielu daudzumu skaitliskās informācijas un saprast tehnisko literatūru.

Vēlaties padomu par karjeru vai studijām ārzemēs? 

Rakstiet mums.

Skatiet vairāk interesantu videoklipu par skaitļiem un kalkulatoriem Numberphile >> YouTube kanālā.

Dažas populāras matemātikas specialitātes:

 • Diskrētā matemātika ir matemātikas nozare, kas pēta diskrētas (konkrētas, individuālas) matemātiskas struktūras. Integrāli, grafiku teorija, hromatiskie skaitļi, kopu teorija, algoritmu teorija un matemātiskā loģika ir diskrētās matemātikas tēmas. Šī matemātikas joma tiek izmantota datorzinātnēs - algoritmos un programmēšanas valodās.
 • Kompleksā analīze jeb komplekso mainīgo funkciju teorija - specializācija Kaušī-Rīmana nosacījumos; harmoniskās, krustveida, viena mainīgā funkcijas. Jūs uzzināsiet par integrāciju kompleksajā plaknē, analītiskajām funkcijām un graduētajām sērijām, Lorāna sērijām, konformālām kartēšanām un citām kompleksās analīzes tēmām. Komplekso analīzi izmanto kodolenerģētikā, mašīnbūvē un elektrotehnikā.
 • Mehānika ir mācība par visvienkāršāko matērijas kustības veidu - mehānisko kustību. Jūs studēsiet kvantu mehāniku un relativitāti, elektromagnētismu, Šrēdingera, Kleina-Gordona un Diraka vienādojumus. Šī specializācija ietver arī statistiskās mehānikas nozari, kas nodarbojas ar daļiņu kopuma kustību un izmaiņām (t. i., nozari, kurā netiek aplūkota katra daļiņa atsevišķi, bet gan daļiņu kopums).
 • Mērīšanas teorija - domāju, ka nav pārsteigums, ja mēs sakām, ka tā ir mērīšanas zinātne. Kā pareizi izmērīt tilpumu, laukumu vai garumu? Lai ilustrētu, ir šāds piemērs. Kā izmērīt grāmatas garumu? Nu, lai gūtu priekšstatu par to, cik ilgs ir lasīšanas laiks. Lapās? Vai vienai un tai pašai grāmatai var būt atšķirīgs lappušu skaits atkarībā no izdevuma? Vārdos? Pieņemsim divas grāmatas intereses labad - tehniskās daiļliteratūras sējumu un romānu ar aptuveni vienādu vārdu skaitu - vai to lasīšana aizņems vienādu laiku? Kas notiek, kad mēs nonākam pie attēla, kad mēra vārdu skaitu? Galu galā daži attēli ir vienkārši noderīgi, bet citu apgūšana prasa salīdzinoši ilgu laiku. Tātad mērījumu teorija mēģinās rast atbildi uz jautājumu, kā pareizi izmērīt kāda objekta, šajā gadījumā grāmatas, garumu.
 • Kriptogrāfija - šo specialitāti jūs sapratīsiet pēc filmas The Imitation Game noskatīšanās. Kriptogrāfija ir joma, kas māca, kā noteikt rakstus, atšifrēt informāciju vai atrast veidus, kā droši pārraidīt informāciju - šifrēt. Tagad šī joma ir ļoti cieši saistīta ar datorzinātnēm, un pagātnē (un arī tagad) tā ir plaši izmantota militārajā izlūkošanā. Ja vēlaties izvingrināt prātu, viens no interesantākajiem kriptogrāfu noslēpumiem ir Voiniha manuskripts. Tās vēsturi var atrast šeit >>

Citas populāras specializācijas: algoritmi, lietišķā matemātika, fraktālā ģeometrija, hidrodinamika, aritmētika, finanšu modelēšana, matemātiskā bioloģija, matemātiskā modelēšana, matricu analīze, varbūtība, statistika, teorētiskā fizika.

Matemātikas absolventi var izvēlēties visdažādākās profesijas, jo pati matemātikas joma ir ļoti plaša, un šajā procesā viņi apgūst dažādas īpašības, kas ir viegli pielāgojamas citās jomās (mehānika, fizika, datorzinātnes, finanses...).

Detalizētāks ieskats dažos karjeras virzienos:

 • Karjera finanšu jomā - tie, kas izvēlas šo karjeras ceļu, palīdz privātpersonām vai uzņēmumiem rīkoties ar naudu un tās plūsmu. Šī joma var ietvert finanšu pārskatus, revīziju, nodokļu politiku un grāmatvedības sistēmas. Darba pienākumos var ietilpt finanšu sistēmu un budžetu sagatavošana, budžeta plānu sastādīšana, maksājumu plānu sastādīšana un profesionālu konsultāciju sniegšana par finanšu revīzijām.
 • Karjera inženierzinātnēs - daudzi inženiertehniskie projekti tiek īstenoti komandās, un šajās komandās bieži vien ir vajadzīgi cilvēki, kas strādā ar datiem, apstrādā tos un nosaka likumsakarības. Šādos projektos ir nepieciešama persona ar augstāko izglītību matemātikā.
 • Karjera banku nozarē - skaitļi un analīze ir baņķiera ikdienas darba rīki. Matemātika bieži ir ieguldījumu banku darbības joma, kurā ir jāvāc, jāapstrādā, jāanalizē un jāinterpretē sarežģītas skaitliskās secības, lai sniegtu atbilstošus ieteikumus un prognozētu riskus.
 • Aktuārzinātne ir nozare, kurā izmanto statistikas un varbūtības metodes, lai prognozētu noteiktu notikumu varbūtību un novērtētu nākotnes apdrošināšanas atlīdzības. Šīs jomas speciālisti strādā lielās korporācijās, apdrošināšanas sabiedrībās un dažāda lieluma bankās.
 • Statistika - šī joma apkopo, apstrādā, analizē, interpretē un sniedz informāciju tā, lai tā būtu saprotama personai vai uzņēmumam, kas to pieprasījis. Statistiķi analizē eksperimentos un aptaujās iegūto informāciju un skaidro, ko nozīmē konkrēti atkārtojošies dati vai tendences.
 • Izglītība - matemātikas skolotāji, pasniedzēji, skolotāji un pedagogi.

Citas profesijas var būt loģistika, tirgus izpēte, informācijas tehnoloģijas un biotehnoloģijas un meteoroloģiskie pētījumi.

Dažas no specialitātēm, kurās nepieciešams matemātikas grāds.

 • aktuārs;
 • Finansists;
 • Datu analītiķis;
 • Investīciju analītiķis;
 • Statistika;
 • Biržas mākleris;
 • Meteorologs;
 • Skolotājs, pasniedzējs utt.

Parasti tiek algoti matemātiķi:

 • Bankas;
 • Uzņēmumi, kas sniedz finanšu konsultāciju pakalpojumus;
 • Dažādi valstij piederoši uzņēmumi;

Apdrošināšanas uzņēmumi.

Kā notiek mūsu konsultācijas un kādus pakalpojumus mēs piedāvājam?

 • Kopā ar klientu mēs izvērtējam viņa vēlmes, ambīcijas, finansiālās iespējas, karjeras mērķus, iespējas izpildīt iestājprasības un daudz citu svarīgu kritēriju, kuri ļauj mums sniegt klientiem informāciju par viņiem vispiemērotākajām mācību iestādēm dažādās pasaules valstīs.
 • Mēs sniedzam saviem klientiem detalizētu informāciju par viņu izvēlētajām augstākās izglītības iestādēm ārzemēs un studiju programmām, mācību maksu, apmaksas kārtību, stipendijām un iespēju saņemt finansējumu, dokumentu iesniegšanas kārtību un iestāšanās noteikumiem, dzīvošanas iespējām, darba iespējām un citiem būtiskiem aspektiem.
 • Mēs pilnībā uzņemamies rūpes par visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, kas nepieciešami, lai iestātos mūsu klientu izvēlētajās mācību iestādēs ārzemēs, kā arī noformējam studiju pieteikumu.
 • Pārbaudīsim un rediģēsim Jūsu motivācijas un rekomendācijas vēstules, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināsim dokumentu tulkojumu angļu valodā.
 • Aizpildīsim pieteikuma veidlapas.
 • Palīdzēsim, ja Jums būs nepieciešama studenta vīza (piemēram, Austrālijā, ASV, Kanādā): sniegsim nepieciešamo dokumentu sarakstu un vīzas pieteikuma veidlapu, palīdzēsim aizpildīt medicīniskās pārbaudes dokumentus un iegādāties veselības apdrošināšanu.
 • Atradīsim Jums piemērotāko naktsmītni: reģistrēsim studentu hostelī vai mājoklī.
 • Atradīsim un iegādāsimies aviobiļetes par vislabāko cenu, lidojuma datumu un ilgumu vai atbilstoši jebkurām citām personiskām prasībām.
 • Sniegsim visu informāciju par darba iespējām un dzīvi izvēlētajā valstī.
 • Visa izglītības procesa laikā un uzturēšanās laikā valstī mēs labprāt atbildēsim uz jums aktuāliem jautājumiem.