Mežsaimniecība | egoPERFECTUS
egoperfectus

Kontakti

 Vaļņu iela 5, Rīga
 (8-5) 249 8741
 +371 295 29995
 [email protected]
 I-V 9:00 – 18:00

PARAŠYKITE MUMS

Mežsaimniecība 

Mežsaimniecība ir studiju joma, kurā studentiem māca, kā apsaimniekot, uzturēt un uzlabot mežus. Tajā aplūkots, kā saglabāt harmoniju starp meža augiem, dzīvniekiem un cilvēkiem, un pētītas meža ekosistēmas problēmas.

Papildus teorētiskajām lekcijām mežsaimniecības studentiem ir daudz praktisku uzdevumu - meža floras un faunas izpēte. Viņi arī apgūst praktiskās mācības mežsaimniecības saimniecībās, kur mācās par mežizstrādi un mežu atjaunošanu.

Atkarībā no izvēlētās specializācijas jūs varat apgūt arī papildu vadības, komercdarbības vai inženierzinātņu prasmes, ko var izmantot mežsaimniecībā. Piemēram, komerciālo mežu platību paplašināšana, atpūtas centru izveide vai dzīvnieku dzīvotņu integritātes nodrošināšana (piemēram, izveidojot efektīvas meža cirsmas).

Lai varētu apgūt šo profesiju, ir svarīgas zināšanas bioloģijā un eksaktajās zinātnēs. Augstu tiek vērtēta arī ilgtermiņa brīvprātīgā darbība mežos.

Vēlaties padomu par karjeru vai studijām ārzemēs? 

Rakstiet mums.

 • Apmežošana ir joma, kurā absolventi spēs ieaudzēt mežu, izmantojot dažādas meža apsaimniekošanas metodes, izprast ainavu ekoloģiju (kā saglabāt biotopus) un būs ieguvuši pamatzināšanas par ekoloģisko mežsaimniecību.
 • Meža apsaimniekošana ir specializācija, kuras absolventi spēs veikt meža "inventarizāciju", aprēķināt meža vērtību un prognozēt tā pieaugumu vai samazināšanos. Viņi spēs aprēķināt, cik daudz un kāda tehnika ir nepieciešama mežam un kāda ir komerciālās mežsaimniecības rentabilitāte.
 • Koksnes zinātne - pētījumi par koksnes kvalitāti un to ietekmējošiem faktoriem, mežaudžu produktivitāti un dendrohronoloģiju.
 • Rekreatīvā mežsaimniecība - studēt rekreācijas zemes izmantošanas plānošanu un ainavu arhitektūru. Vienkāršāk sakot, jūs uzzināsiet, kā pilsētās izveidot parku, kas atbilst sabiedrības vēlmēm, kā uzturēt esošos parkus un kā veidot zaļās zonas, lai pilsētai radītu pievienoto vērtību.
 • Savvaļas dzīvnieku populāciju pārvaldība - jūs uzzināsiet par dažādiem faktoriem, kas ietekmē savvaļas dzīvnieku populāciju izmaiņas (slimības, parazīti, dzīvotņu zudums, dabisko populāciju ienaidnieku izmaiņas, cilvēku audzēšana, medības u. c.), uzzināsiet par dažādu sugu saglabāšanu vai skaita ierobežošanu un sadarbosieties ar zooloģiskajiem dārziem vai privātajiem audzētājiem, lai dabiskajā vidē ieviestu nebrīvē audzētus dzīvniekus.
 • Mežsargs ir persona, kas uzrauga mežu un nodrošina, ka tiek ievēroti noteikumi (aizliegts izmest atkritumus, kurināt ugunskurus, medīt bez atļaujas, cirst mežu bez atļaujas utt.). Mežsaimnieki uzrauga meža ekosistēmas stāvokli, reģistrējot tādus notikumus kā noteiktu populāciju augšana, samazināšanās un migrācija, kaitēkļu populācijas, dabas katastrofu postījumi.
 • Meža ekologs - pārvalda meža ekosistēmu, aizsargā meža augus un dzīvniekus un ierosina jaunus risinājumus apdraudēto sugu aizsardzībai. Viņi lemj, cik daudz un kurus kokus mežā drīkst cirst.
 • Mežsaimniecības tehnologs ir persona, kas atbild par meža saglabāšanu. Atkarībā no valsts un darba vietas pienākumi var būt dažādi: meža ugunsgrēku novēršana, koku un krūmu stādīšana, taku marķēšana, savvaļas dzīvnieku uzraudzība vai pat jaunu augu šķirņu, kas ir izturīgākas pret kaitēkļiem, izstrāde.
 • Iepirkumu aģents - ja jums ir mežsaimnieka pieredze un dažas komerciālās prasmes, varat strādāt par iepirkumu aģentu papīra, mežsaimniecības un enerģētikas uzņēmumos. Šis nav iepirkumu vadītāja amats, bet drīzāk tāmētāja un mežizstrādes organizatora amats. Kokmateriālu iepirkšanas aģents var noskaidrot iepērkamo kokmateriālu izmaksas, sagatavot nepieciešamos dokumentus mežizstrādei, kā arī organizēt strādniekus un transportu, lai nodrošinātu pareizu kokmateriālu ciršanu un transportēšanu.
 • Pilsētas zaļo zonu attīstītājs ir cilvēks, kurš rūpējas par to, lai arī pilsētas betona džungļi kļūtu zaļi. Tie ir cilvēki, kas novērtē aleju kokus, uztur parkus un veido atpūtas un dabas zonas pilsētās.

Citas profesijas var būt mežsaimniecība, ainavu dizains, vides inspektors vai vadītājs, vai tehnologs privātos mežsaimniecības uzņēmumos.

Kas visbiežāk algo mežsaimniekus?

 • Mežu apsaimniekošanas iestādes
 • Kopienas organizācijas
 • Valsts un reģionālās vides aģentūras
 • Meža īpašnieku apvienības
 • Koksnes sagatavošanas uzņēmumi

Privāto mežu īpašnieki

Kā notiek mūsu konsultācijas un kādus pakalpojumus mēs piedāvājam?

 • Kopā ar klientu mēs izvērtējam viņa vēlmes, ambīcijas, finansiālās iespējas, karjeras mērķus, iespējas izpildīt iestājprasības un daudz citu svarīgu kritēriju, kuri ļauj mums sniegt klientiem informāciju par viņiem vispiemērotākajām mācību iestādēm dažādās pasaules valstīs.
 • Mēs sniedzam saviem klientiem detalizētu informāciju par viņu izvēlētajām augstākās izglītības iestādēm ārzemēs un studiju programmām, mācību maksu, apmaksas kārtību, stipendijām un iespēju saņemt finansējumu, dokumentu iesniegšanas kārtību un iestāšanās noteikumiem, dzīvošanas iespējām, darba iespējām un citiem būtiskiem aspektiem.
 • Mēs pilnībā uzņemamies rūpes par visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, kas nepieciešami, lai iestātos mūsu klientu izvēlētajās mācību iestādēs ārzemēs, kā arī noformējam studiju pieteikumu.
 • Pārbaudīsim un rediģēsim Jūsu motivācijas un rekomendācijas vēstules, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināsim dokumentu tulkojumu angļu valodā.
 • Aizpildīsim pieteikuma veidlapas.
 • Palīdzēsim, ja Jums būs nepieciešama studenta vīza (piemēram, Austrālijā, ASV, Kanādā): sniegsim nepieciešamo dokumentu sarakstu un vīzas pieteikuma veidlapu, palīdzēsim aizpildīt medicīniskās pārbaudes dokumentus un iegādāties veselības apdrošināšanu.
 • Atradīsim Jums piemērotāko naktsmītni: reģistrēsim studentu hostelī vai mājoklī.
 • Atradīsim un iegādāsimies aviobiļetes par vislabāko cenu, lidojuma datumu un ilgumu vai atbilstoši jebkurām citām personiskām prasībām.
 • Sniegsim visu informāciju par darba iespējām un dzīvi izvēlētajā valstī.
 • Visa izglītības procesa laikā un uzturēšanās laikā valstī mēs labprāt atbildēsim uz jums aktuāliem jautājumiem.