Pētījumi sabiedriskās un sociālās darbības jomā | egoPERFECTUS
egoperfectus

Kontakti

 Vaļņu iela 5, Rīga
 (8-5) 249 8741
 +371 295 29995
 info@egoperfectus.lv
 I-V 9:00 – 18:00

PARAŠYKITE MUMS

Pētījumi sabiedriskās un sociālās darbības jomā

Mūsdienu sabiedrībā sabiedriskajam un sociālajam darbam ir būtiska loma, palīdzot risināt, atbalstīt un izprast tādas problēmas kā migrācija, pašnāvība, agresija, atkarības, iebiedēšana un citas. Sabiedriskās un sociālās darbības studiju mērķis ir sagatavot sociālos darbiniekus, kas spēj veikt pētījumus, analizēt sociālās problēmas un rast risinājumus ne tikai Lietuvas, bet arī ārvalstu kontekstā. Kurss sastāv ne tikai no teorētiskām lekcijām, bet arī praktiskām nodarbībām.

Vēlaties padomu par karjeru vai studijām ārzemēs? 

Rakstiet mums.

Cilvēku uzvedība. Šajā kursā tiek pētītas cilvēka bioloģiskās, sociālās, kultūras un psiholoģiskās parādības. Visbiežāk cilvēka uzvedība tiek analizēta noteiktā sociālā kontekstā. Uzmanība tiek pievērsta dažādām iedzīvotāju grupām, piemēram, minoritātēm, bērniem, nabadzīgajiem u. C. Tiek apspriesta diskriminācijas un apspiestības ietekme.

Pētniecības metodes. Sociālajiem darbiniekiem ir jāspēj efektīvi izpētīt gan vecos, gan jaunos sociālos datus. Šis kurss aptver kvalitatīvos un kvantitatīvos pētījumus, un studenti mācās kritiski interpretēt pētījumu rezultātus un izmantot tos ikdienas dzīvē.

Vispārējā prakse. Šajā kursā skolēni apgūst prasmes risināt sociālos jautājumus un izvērtēt tos no dažādām sociālajām perspektīvām (multikulturālās, grupu, ģimenes, individuālās utt.). Tiek aplūkotas arī sociālās, profesionālās un darba attiecības un pakalpojumu sniegšanas modeļi.

Politikas kurss. Sociālajiem darbiniekiem ir jāpārzina galvenās administratīvās un juridiskās politikas jomas, kas attiecas uz viņu tiešo darbu. Studenti pēta sociālās politikas vēsturi, organizāciju, pārvaldību, filozofiju un ietekmi uz dažādām grupām.

Vietējais prakses kurss. Šajā kursā studenti mācās pielietot teorētiskās zināšanas, attīstīt kritisko domāšanu un padziļināt savas komunikācijas prasmes, risinot reālas dzīves problēmas.

Studiju programmu absolvējušie studenti var strādāt valsts, pašvaldību sociālās drošības, izglītības, veselības aprūpes, tiesībaizsardzības iestādēs, nevalstiskajās organizācijās vai kopienās, pašvaldību sociālās palīdzības nodaļās, dienas aprūpes centros, veco ļaužu ģimenes atbalsta nodaļās, Sociālās drošības un darba ministrijā, kā arī sociālo pakalpojumu mājās.

Darbs, kas saistīts ar studijām, lai kļūtu par sociālo darbinieku:

 • Ģimenes konsultants;
 • Augstas intensitātes terapeits;
 • Sociālais darbinieks.

Darbs, kurā specialitāte var būt noderīga:

 • Padomdevējs;
 • Karjeras konsultants;
 • Kopienas attīstības darbinieks;
 • Brīvprātīgo koordinators;
 • Jaunatnes darbinieks.

Tipiski darba devēji: 

 • Izglītības, veselības aprūpes iestādes;
 • Nevalstiskajām organizācijām vai kopienām;
 • Dienas aprūpes centri.

Kā notiek mūsu konsultācijas un kādus pakalpojumus mēs piedāvājam?

 • Kopā ar klientu mēs izvērtējam viņa vēlmes, ambīcijas, finansiālās iespējas, karjeras mērķus, iespējas izpildīt iestājprasības un daudz citu svarīgu kritēriju, kuri ļauj mums sniegt klientiem informāciju par viņiem vispiemērotākajām mācību iestādēm dažādās pasaules valstīs.
 • Mēs sniedzam saviem klientiem detalizētu informāciju par viņu izvēlētajām augstākās izglītības iestādēm ārzemēs un studiju programmām, mācību maksu, apmaksas kārtību, stipendijām un iespēju saņemt finansējumu, dokumentu iesniegšanas kārtību un iestāšanās noteikumiem, dzīvošanas iespējām, darba iespējām un citiem būtiskiem aspektiem.
 • Mēs pilnībā uzņemamies rūpes par visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, kas nepieciešami, lai iestātos mūsu klientu izvēlētajās mācību iestādēs ārzemēs, kā arī noformējam studiju pieteikumu.
 • Pārbaudīsim un rediģēsim Jūsu motivācijas un rekomendācijas vēstules, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināsim dokumentu tulkojumu angļu valodā.
 • Aizpildīsim pieteikuma veidlapas.
 • Palīdzēsim, ja Jums būs nepieciešama studenta vīza (piemēram, Austrālijā, ASV, Kanādā): sniegsim nepieciešamo dokumentu sarakstu un vīzas pieteikuma veidlapu, palīdzēsim aizpildīt medicīniskās pārbaudes dokumentus un iegādāties veselības apdrošināšanu.
 • Atradīsim Jums piemērotāko naktsmītni: reģistrēsim studentu hostelī vai mājoklī.
 • Atradīsim un iegādāsimies aviobiļetes par vislabāko cenu, lidojuma datumu un ilgumu vai atbilstoši jebkurām citām personiskām prasībām.
 • Sniegsim visu informāciju par darba iespējām un dzīvi izvēlētajā valstī.
 • Visa izglītības procesa laikā un uzturēšanās laikā valstī mēs labprāt atbildēsim uz jums aktuāliem jautājumiem.