Svešvalodu studijas | egoPERFECTUS
egoperfectus

Kontakti

 Vaļņu iela 5, Rīga
 (8-5) 249 8741
 +371 295 29995
 [email protected]
 I-V 9:00 – 18:00

PARAŠYKITE MUMS

Svešvalodu studijas

Svešvalodas ir studiju programma, kas dod iespēju brīvi komunicēt ar cilvēkiem visā pasaulē. Valodas piedāvā plašas iespējas iepazīt citu valstu kultūru un veidot nepieciešamās starptautiskās biznesa attiecības.

Šī studiju programma paplašina kultūras un sociālās zināšanas, apgūstot ne tikai svešvalodu, bet arī citas studiju jomas, piemēram, vēsturi, literatūru un medijus. Svešvalodu studenti ir ļoti gaidīti gan Lietuvas, gan ārvalstu uzņēmumos, jo viņi var palīdzēt attīstīt starptautisko uzņēmējdarbību, analizēt citu valstu informācijas avotus un brīvi sazināties gan rakstiski, gan mutiski

Vēlaties padomu par karjeru vai studijām ārzemēs? 

Rakstiet mums.

Lingvistika ir semiotikas zinātne, kas pēta vārdu formas, nozīmi un kontekstu. Šīs jomas studenti analizē izvēlēto svešvalodu.

Filmu studijas - filmu analīze un izpēte izvēlētajā valodā. Tā palīdz skolēniem attīstīt valodas izpratni, analītiskās prasmes saistībā ar mākslu, diskutēt un apspriest dažādus kultūras jautājumus, dzīvesveidu, politiku un vēsturi.

Tulkošanas studiju mērķis ir sagatavot rakstiskās un mutiskās tulkošanas profesionāļus ar radošām un analītiskām prasmēm. Studenti tiek iepazīstināti ar mūsdienīgām tulkošanas metodēm un teksta rediģēšanu.

Vēstures studijas ir veidotas tā, lai apvienotu literāros un politiskos aspektus, sniegtu zināšanas par kultūru un vēsturi, kā arī iepazīstinātu ar dažādiem periodiem un tās valsts vēsturi, kuras valodu izvēlaties. Mērķis ir sagatavot studentus, kuri pārzina valsts, sabiedrības un uzņēmējdarbības vajadzības un spēj strādāt vēstures, politikas, kultūras, pārvaldes un publiskās sfēras jomās.

Mediju studijas ietver teorētiskus un praktiskus priekšmetus - dizainu, kino, skaņu un multimediju - svešvalodā. Media mērķis ir apmācīt profesionāļus, kas spēj projektēt, veidot un pārvaldīt jauno mediju procesus.

Literatūras studijas ietver kultūras, sociālo un politisko tekstu padziļinātu analīzi svešvalodā. Mērķis ir sagatavot profesionāļus, kas apzinās jaunāko literatūras un mākslas tehnoloģiju nozīmi mūsdienu sabiedrībā.

Darbs, kas tieši saistīts ar svešvalodu studijām:

 • Tulkotājs;
 • Vidusskolas skolotājs.

Darbi, kas noder jūsu izvēlētajām studijām:

 • Žurnālists;
 • Detektīvs;
 • Diplomāts;
 • Angļu valodas skolotāja;
 • Starptautiskās palīdzības un attīstības darbinieks;
 • Loģistikas vadītājs;
 • Mārketinga speciālists;
 • Pārdošanas vadītājs;
 • Ceļvedis.

Kas visbiežāk pieņem darbā svešvalodu absolventus?

Daudzi studenti patstāvīgi strādā kā tulkotāji. Citi izvēlas karjeru, kas nav tieši saistīta ar apgūstamo mācību priekšmetu, bet kur un kad vien iespējams izmantot iegūtās zināšanas, piemēram, strādājot uzņēmumos, kas pārdod vai piedāvā pakalpojumus starptautiskajā tirgū.

Kā notiek mūsu konsultācijas un kādus pakalpojumus mēs piedāvājam?

 • Kopā ar klientu mēs izvērtējam viņa vēlmes, ambīcijas, finansiālās iespējas, karjeras mērķus, iespējas izpildīt iestājprasības un daudz citu svarīgu kritēriju, kuri ļauj mums sniegt klientiem informāciju par viņiem vispiemērotākajām mācību iestādēm dažādās pasaules valstīs.
 • Mēs sniedzam saviem klientiem detalizētu informāciju par viņu izvēlētajām augstākās izglītības iestādēm ārzemēs un studiju programmām, mācību maksu, apmaksas kārtību, stipendijām un iespēju saņemt finansējumu, dokumentu iesniegšanas kārtību un iestāšanās noteikumiem, dzīvošanas iespējām, darba iespējām un citiem būtiskiem aspektiem.
 • Mēs pilnībā uzņemamies rūpes par visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, kas nepieciešami, lai iestātos mūsu klientu izvēlētajās mācību iestādēs ārzemēs, kā arī noformējam studiju pieteikumu.
 • Pārbaudīsim un rediģēsim Jūsu motivācijas un rekomendācijas vēstules, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināsim dokumentu tulkojumu angļu valodā.
 • Aizpildīsim pieteikuma veidlapas.
 • Palīdzēsim, ja Jums būs nepieciešama studenta vīza (piemēram, Austrālijā, ASV, Kanādā): sniegsim nepieciešamo dokumentu sarakstu un vīzas pieteikuma veidlapu, palīdzēsim aizpildīt medicīniskās pārbaudes dokumentus un iegādāties veselības apdrošināšanu.
 • Atradīsim Jums piemērotāko naktsmītni: reģistrēsim studentu hostelī vai mājoklī.
 • Atradīsim un iegādāsimies aviobiļetes par vislabāko cenu, lidojuma datumu un ilgumu vai atbilstoši jebkurām citām personiskām prasībām.
 • Sniegsim visu informāciju par darba iespējām un dzīvi izvēlētajā valstī.
 • Visa izglītības procesa laikā un uzturēšanās laikā valstī mēs labprāt atbildēsim uz jums aktuāliem jautājumiem.