Tiesību zinātne | egoPERFECTUS
egoperfectus

Kontakti

 Vaļņu iela 5, Rīga
 (8-5) 249 8741
 +371 295 29995
 [email protected]
 I-V 9:00 – 18:00

PARAŠYKITE MUMS

Tiesību zinātne 

Ikviens cilvēka dzīves aspekts ir tā vai citādi saistīts ar likumu. Tā ir būtiska un būtiska plašam uzņēmējdarbības, ekonomikas, politikas, vides, cilvēktiesību, starptautisko attiecību un tirdzniecības jautājumu lokam.

Studējot jurisprudenci, jūs ne tikai uzzināsiet, kā risināt konfliktus mūsdienu sabiedrībā, bet arī to, kā praksē pamatot morāles normas. Papildus izpratnei par tiesību sistēmas struktūru un teorētiskajām zināšanām par tiesībām tu apgūsi arī praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas, lai veidotu karjeru jurisprudences jomā.

Papildus tiesību pamatpriekšmetiem tiesību studiju programmā ir iekļautas arī vairākas jomas un specializācijas, kuras tev būs jāizvēlas nākotnē, kad būsi izlēmis, par kādu juristu vēlies kļūt. Mācību process ir lekciju, semināru, grupu darba, prezentāciju, klases diskusiju un tiesas procesa izspēles apvienojums. Tādējādi tiek nostiprinātas studentu juridiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, uzlabotas pētnieciskās un analītiskās spējas, kā arī attīstītas publiskās uzstāšanās un argumentācijas prasmes.

Vēlaties padomu par karjeru vai studijām ārzemēs? 

Rakstiet mums.

Lai skatītu pilnu Crash Course atskaņošanas sarakstu, apmeklējiet>>

Ja izvēlaties studēt jurisprudenci, varat izvēlēties arī specializāciju. Šeit ir sniegti populārāko specializāciju apraksti.

 • Krimināltiesības. Šajā likumā aplūkoti dažādi ar noziedzību saistītie tiesību aspekti. Šajā specializācijā apgūst krimināltiesību teoriju, noziegumu klasifikāciju, cilvēktiesības un atjaunojošo justīciju. Tajā tiek izskatīta tiesu prakse un apgūtas dažādas metodoloģijas dažādu noziegumu risināšanai. Piedaloties tiesas procesa izspēlē, jūs praktiski pārbaudīsiet slepkavas vai garīgi traucēta noziedznieka motīvus. Jūs arī izpētīsiet Eiropas krimināltiesību lietas, kas saistītas ar nāvessodu, terorisma aktiem, juridiskajiem ierobežojumiem, soda piespriešanas procedūrām un cietušo attaisnošanu.
 • Īpašumtiesības. Šī specializācija attiecas uz nekustamo īpašumu (zemes īpašums) un personisko īpašumu (kustamais īpašums). Studējot šo specialitāti, jūs uzzināsiet, kādas tiesības ir zemes vai kustamā īpašuma īpašniekam un kā risināt dažādus ar īpašumtiesībām saistītus juridiskus strīdus.
 • Intelektuālā īpašuma tiesības. Šī tiesību nozare specializējas intelektuālā īpašuma (piemēram, cilvēka prāta radīti darbi, t.i., mūzika, literatūra, māksla), dažādu atklājumu, izgudrojumu, vārdu, frāžu, simbolu un dizainparaugu autortiesību jomā. Studējot intelektuālā īpašuma tiesības, jūs uzzināsiet, kā juridiski risināt ekonomiskās un sociālās problēmas, kas saistītas ar intelektuālā īpašuma un tehnoloģiju tiesību pārkāpumiem.
 • Uzņēmējdarbības tiesības. Šī specializācija, kas pazīstama arī kā komerctiesības, ir saistīta ar komerctiesībām un korporatīvajām tiesībām, dažādiem uzņēmējdarbības līgumiem un saistību izpildi. Šī tiesību nozare ir cieši saistīta ar civiltiesībām, kas ietver zināšanas par ekonomiku, uzņēmējdarbību, vadību un finansēm. Uzņēmējdarbības tiesībās tiek aplūkoti arī visi juridiskie jautājumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbības vadīšanu. Šī tiesību nozare nodarbojas ar dažādiem juridiskiem strīdiem starp uzņēmumiem saistībā ar dažādiem uzņēmējdarbības darījumiem.
 • Vides tiesības. Šī specializācija ir saistīta ar vides aizsardzību, uzraudzību, regulēšanu un uzlabošanu, ko reglamentē vides tiesību akti. Šis likums palīdz kontrolēt uzņēmējdarbības sektora (t.i., uzņēmumu un korporāciju) darbības ietekmi uz vidi. Vides tiesības ir arī starpdisciplināra joma, kurā tiek aplūkoti vides tiesību, politikas un cilvēktiesību jautājumi.
 • Ģimenes tiesības. Šī tiesību nozare specializējas ģimenes attiecībās un dažādos jautājumos, kas saistīti ar laulību, partnerattiecībām, bērnu aizsardzību, laulības šķiršanu, adopciju un surogātmātes procedūrām. Ģimenes tiesību mērķis ir risināt ģimenes strīdus, tostarp attiecību izbeigšanu un ar bērniem saistītus jautājumus, paternitātes noteikšanu, vecāku tiesību ierobežošanu un nepilngadīgu bērnu aizbildniecību.
 • Eiropas Savienības tiesības. Šie tiesību akti ietver līgumus un tiesību aktus, kas tieši un netieši ietekmē Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu tiesību aktus. Šajā specializācijā jūs uzzināsiet par ES dibināšanu un attīstību, tās struktūru, funkcijām, galvenajām iestādēm un procesiem, kas ir ES tiesību aktu izstrādes pamatā. Jūs arī uzzināsiet, kā ES tiesības var ietekmēt mūsdienu krīzes un konfliktus starp ES pilsoņiem, uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem ES dalībvalstīs.
 • Darba tiesības. Šī specializācija aptver darba attiecības, darba līgumus, darba drošību un konfliktsituāciju risināšanu saistībā ar netaisnīgu atlaišanu un diskrimināciju.
 • Veselības aizsardzības likums. Šī specializācija tiesību zinātnē ir saistīta ar sabiedrības veselību un to rekomendējošiem tiesību aktiem un noteikumiem.
 • Apdrošināšanas tiesības. Šī specializācija attiecas uz dažādu apdrošināšanas veidu polisēm, atlīdzību izskatīšanu un tiesisko regulējumu.
 • Patentu tiesības. Šī specializācija ir vērsta uz izgudrojumu patentēšanu un jaunām tehnoloģijām.
 • Starptautiskās tiesības. Šī specializācija aptver starptautiskās attiecības un konfliktus starp valstīm.

Papildus šīm galvenajām juridiskajām specializācijām var izvēlēties arī šādas jomas: kancelejas tiesības; civiltiesības; uzņēmumu tiesības; izklaides tiesības; imigrācijas tiesības; jūrlietas; plašsaziņas līdzekļu tiesības; garīgās veselības tiesības; sociālās tiesības; sporta tiesības; nodokļu tiesības u. c.

Karjeras iespējas pēc juridisko zinātņu iegūšanas ir ļoti plašas un daudzsološas. Vairākas karjeras iespējas:

 • Advokāts;
 • jurista palīgs;
 • juridiskais konsultants;
 • Advokāts;
 • Tiesu medicīnas IT analītiķis,
 • patenta īpašnieks,
 • notārs.

Juristus pieņem darbā gan valsts, gan privātajā sektorā, un jūs varat atrast darbu:

 • prokuratūrā;
 • tiesā;
 • policija;
 • advokātu birojs;
 • lielākos uzņēmumos ar juridisko departamentu;
 • juridiskās konsultācijas u. c.

Kā notiek mūsu konsultācijas un kādus pakalpojumus mēs piedāvājam?

 • Kopā ar klientu mēs izvērtējam viņa vēlmes, ambīcijas, finansiālās iespējas, karjeras mērķus, iespējas izpildīt iestājprasības un daudz citu svarīgu kritēriju, kuri ļauj mums sniegt klientiem informāciju par viņiem vispiemērotākajām mācību iestādēm dažādās pasaules valstīs.
 • Mēs sniedzam saviem klientiem detalizētu informāciju par viņu izvēlētajām augstākās izglītības iestādēm ārzemēs un studiju programmām, mācību maksu, apmaksas kārtību, stipendijām un iespēju saņemt finansējumu, dokumentu iesniegšanas kārtību un iestāšanās noteikumiem, dzīvošanas iespējām, darba iespējām un citiem būtiskiem aspektiem.
 • Mēs pilnībā uzņemamies rūpes par visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, kas nepieciešami, lai iestātos mūsu klientu izvēlētajās mācību iestādēs ārzemēs, kā arī noformējam studiju pieteikumu.
 • Pārbaudīsim un rediģēsim Jūsu motivācijas un rekomendācijas vēstules, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināsim dokumentu tulkojumu angļu valodā.
 • Aizpildīsim pieteikuma veidlapas.
 • Palīdzēsim, ja Jums būs nepieciešama studenta vīza (piemēram, Austrālijā, ASV, Kanādā): sniegsim nepieciešamo dokumentu sarakstu un vīzas pieteikuma veidlapu, palīdzēsim aizpildīt medicīniskās pārbaudes dokumentus un iegādāties veselības apdrošināšanu.
 • Atradīsim Jums piemērotāko naktsmītni: reģistrēsim studentu hostelī vai mājoklī.
 • Atradīsim un iegādāsimies aviobiļetes par vislabāko cenu, lidojuma datumu un ilgumu vai atbilstoši jebkurām citām personiskām prasībām.
 • Sniegsim visu informāciju par darba iespējām un dzīvi izvēlētajā valstī.
 • Visa izglītības procesa laikā un uzturēšanās laikā valstī mēs labprāt atbildēsim uz jums aktuāliem jautājumiem.