egoSOLUTION | egoPERFECTUS
egoperfectus

Kontakti

 Vaļņu iela 5, Rīga
 (8-5) 249 8741
 +371 295 29995
 info@egoperfectus.lv
 I-V 9:00 – 18:00

PARAŠYKITE MUMS

Image Alt

Karjeras plānošanas mācības egoSOLUTION

Nākotnes karjeras vīzijas izveide un mācīšanās to īstenot.
  /    /  egoSOLUTION

Karjeras plānošanas mācības egoSOLUTION

Norises laiks: tiek plānots

Nodarbību ilgums: 10 nodarbības, katra 3 stundas ilga

Nodarbības cena: 75 €

Skolēniem vecumā no 16 līdz 19 gadiem

Gribat saņemt konkrētas atbildes uz jautājumiem par karjeras plānošanas mācībām?

Piezvaniet mums: +371 67334428

Kā saprasties ar pusaudzi: cilvēka dabas un intelekti
Karjeras plānošanas mācības

egoSOLUTION

Karjeras plānošanas nodarbības, kurās mudinām izzināt sevi, veicinām izpratni un mācām uzņemties atbildību par saviem lēmumiem.

Par nodarbībām

Personalizētās izglītības kompānija egoPERFECTUS kopā ar profesionālu karjeras konsultantu Rīti Jurkēnu (Rytis Jurkėnas) un personības izaugsmes speciālistiem izveidoja efektīvu pašizziņas un karjeras mērķu izvirzīšanas mācību programmu jauniešiem. Šīs karjeras plānošanas nodarbības ir iespēja iepazīt sevi, veicināt apziņu, pašnovērtējumu un atbildību par saviem lēmumiem. Šeit veidojam savu nākotnes karjeras redzējumu un mācāmies kā rīkoties, lai to sasniegtu.

Kam paredzētas šīs nodarbības?

Nodarbības paredzētas 10 – 12 klašu skolēniem, kuri:

 • vēlas pārvērst sapņus realitātē;
 • grib attīstīt pašnovērtējumu un ticību sev;
 • grib atrast sev piemērotu mācīšanās veidu;
 • grib atklāt savas personīgās veiksmes formulu;
 • tiecas īstenot savus mērķus un nodrošināt sev veiksmīgu nākotni.

Kāpēc tas ir vērtīgi?

Praktisko apmācību laikā skolēni:

 • atpazīs savas stiprās īpašības, iemācīsies izmantot savas spējas;
 • attīstīs lielāku uzticēšanos sev, savām spējām un lēmumiem;
 • iemācīsies izvēlēties un formulēt savus personiskos sasniedzamos mērķus;
 • apgūs spēju sastādīt reālistisku šo personisko mērķu plānu;
 • atradīs un iezīmēs skaidrus pirmos soļus šo mērķu sasniegšanai;
 • iegūs skaidru izpratni un motivāciju, kāpēc ir nepieciešami tieši šādi mērķi un kāpēc ir vērts tos īstenot;
 • noskaidros sev efektīvāko mācīšanās veidu un rezultātu sasniegšanu;
 • izveidos savas personiskās nākotnes vīziju un noteiks reālus tās īstenošanas soļus.

Neesat vienaldzīgs pret savu atvašu nākotnes karjeru?

Reģistrējieties karjeras mācībām!
 • Karjeras kursi ir koncentrēti uz pašizziņu un karjeras pamata kompetenču – komunikācijas, laika plānošanas, mērķu noteikšanas un citu kompetenču attīstīšanu.
 • Nodarbības paredzētas 10 – 12 klašu skolēniem.
 • Šobrīd veido grupu, datumi tiek precizēti.

Nodarbības notiek ērtā vietā: egoPERFECTUS birojā Rīgā.

Cena: 75€/nodarbība

Vai jums ir jautājumi?

+371 673 34428
info@egoperfectus.lv

UZRAKSTIET MUMS

Karjeras mācību tēmas

ES UN MANI TALANTI

Nodarbība koncentrēta uz pašizziņu. Tas ir pozitīvs skatiens uz sevi, saviem talantiem, īpašībām, iedvesmojošu vidi:

 • Personiskās īpašības un apstiprinājumi.
 • Kas man izdodas un kādā vidē tas vislabāk izpaužas?
 • Kas mani interesē?
 • Kāpēc tas man ir svarīgi?
 • Kāds atbalsts man nepieciešams svešā vidē?
 • Kādā vidē mani trūkumi kļūst par priekšrocībām?

KAS? KUR? KAD?

Nodarbības mērķis – saprast un apzinīgi vērtēt vides ietekmi uz dzīves un karjeras risinājumiem. Aplūkot savu apkārtējo vidi no putna lidojuma, iepazīties ar cilvēka fizioloģiskajiem procesiem.

Saikne starp smadzeņu struktūru un cilvēka uzvedību – kā apzinīgi pakļaut prātu savas dzīves sapņiem:

 • Personības izaugsmes treniņš mērķu formulēšanai un nospraušanai.
 • Nākotnes konstruēšanas principi. Kā tie darbojas?
 • Tieksmju, sapņu vizualizācija.
 • Lēmumu veicināšana. Kā veicināt lēmumus, ja juties iestrēdzis?

MANAS BAILES UN IEROBEŽOJUMI

Šīs nodarbības galvenais jautājums ir „kādā veidā”. Vai bieži sastopies ar iekšējām barjerām (nav laika, naudas, iespēju, līdzekļu u.c.)? Kā sadzīvot ar savām bailēm un pārvarēt ierobežojumus?

 • Radošuma nozīme mērķu sasniegšanā.
 • Radošu domāšanu veicinošas tehnikas.
 • Ierobežojošu uzstādījumu un uzskatu atklāšana un maiņa.
 • Iekšējie „dēmoni” un kā ar tiem sadraudzēties.

KĀDA IR MANA PAŠREIZĒJA SITUĀCIJA?

Nodarbības laikā padziļināti izpētīsim, kāpēc mēs dažkārt uzvedamies ne tā, kā gribam? Kāpēc reizēm pieņemam lēmumus un apstājamies ceļā? Kas ir svarīgi, motivējot sevi jauniem mērķiem?

Instrumenti rezultativitātes palielināšanai:

 • „As if” metode savu iespēju caurskatīšanai.
 • Personīgais spēks. Kā to aktivizēt?
 • Destruktīvas spēkošanās spēles. Kā tās izbeigt?

MANAS VĒLMES, SAPŅI UN MĒRĶI

Nodarbības laikā galveno akcentu liek uz „gribu”, „varu”, „vajag”. Kā to apvienot? Notiks darbs ar dalībnieku mērķiem un sapņiem – vai starp tiem var likt vienādojuma zīmi?

 • Apzinīga vēlmju identificēšana un izvēle.
 • Pašmotivācijas un motīvu noskaidrošana.
 • Savu vērtību atpazīšana”.
 • Saistības starp „gribu” un „vajag” saprašana.
 • Mācīšanās izraudzīt vērtīgākos sapņus.
 • Mērķu izvirzīšana, pamatojoties uz atklātajām vērtībām.
 • Mērķa labs formulējums.
 • Progresa indikatora noteikšana katram mērķim.

KAS MAN IR SVARĪGI?

Nodarbības mērķis ir palīdzēt saprast savu vērtību kopumu, pamatprincipus, pēc kuriem mēs vadāmies savā dzīvē. Pārrunāsim, kāpēc gadās tā, ka bieži vien zinām, ko gribām, par ko sapņojam un kā to sasniegt, tikai nav skaidrs, ar ko sākt?

 • Vērtību identificēšana, mērķi un to saistība ar darbību.
 • Manas dzīves prioritātes un kā tajās neapmaldīties?
 • Pašmotivācijas veidošanās jautājumi.
 • Personiskā tēla veidošana – kāds gribu būt?
 • Laika uztvere un sevis pārvaldīšana laikā.

KĀ APDOMĪGI UN PRIECĪGI SASNIEGT VĒLAMO?

Nodarbību laikā mācās darboties visefektīvākajā veidā.

 • Kā viegli sākt?
 • Kā sadzīvot ar iekšējo kritiķi?
 • Uzzināsim, kā priecāties par „ceļojumu”, pat ja tas ir grūts;
 • Iemācīsimies atzīt un priecāties par maziem panākumiem;
 • Starppārbaudījumi: Ko iemācījos un kas vēl būtu jāuzlabo?
 • Jauna efektīvāka mācību metodika.

MANI MOTIVĀCIJAS UN IEDVESMAS AVOTI

Nodarbības laikā galvenā uzmanība pievērsta atbalstošas un iedvesmojošas vides nozīmei, proti, kāpēc ir svarīgi ne tikai kaut ko darīt, bet vēl svarīgāk, lai tas tiktu darīts ar gandarījumu.

 • Atbalstošas vides veidošana.
 • Pārvērtīsim mērķa sasniegšanu jautrā spēlē.
 • Dalībnieki iemācīsies argumentēt, kāpēc izdara to vai citu izvēli.
 • Konstruktīva konflikta vadība.

SEVIS SPĒCINĀŠANA

Nodarbības laikā apgūsim tehnikas un paņēmienus sevis spēcināšanai un atbalstam. Bieži mēdz būt tā, ka it kā viss ir skaidrs, jūtam, ka no šī brīža viss būs citādi, taču atkal metamies ikdienas rutīnā.

 • No atlikšanas uz darbību!
 • Atbalstoša vide šodien un rīt.
 • Noenkurošanās pieredze.
 • Solījumu sev anatomija.
 • Atbildība par rīcību.

REZULTĀTU APKOPOŠANA UN MĀCĪBU VĒRTĪBU FIKSĒŠANA

Tā ir integrēta nodarbība. Tās gaitā notiek visas programmas apskats, progresa un sasniegto rezultātu fiksēšana, rezultātu vērtības apspriešana un nākotnes karjeras izvēles ietekme. Šeit notiek veiksmīgas nākotnes modelēšana, izmantojot visefektīvākās lēmumu pieņemšanas un darbības stratēģijas, kas atrastas mācību laikā, tiek sagatavots nākotnes darbību plāns.

 • balansa aplis;
 • darbību plāns;
 • apkopojums;
 • rezultātu vērtība.

Sazinieties ar mums vai pierakstieties uz konsultāciju

Ja gribat vairāk uzzināt par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem vai saņemt padomus, pierakstieties uz konsultāciju.

Piezvaniet mums:

+371 67334428

Uzrakstiet mums:

info@egoperfectus.lv